VÁROS

TURIZMUS


Tájékoztatás a polgárok számára

Az árvízvédelmi munkálatok az árvízveszély és árvíz idején, valamint árvíz után végzett élet, egészség és vagyon védelmét szolgáló intézkedések a város közvetlenül veszélyeztetett vagy már elöntött területein és városrészein. Komárom Város a Körzeti Környezetvédelmi Hivatallal, a Körzeti Válságkezelő Hatóság Hivatalával, a tűzoltósággal és Komárom Önkéntes Tűzoltóságával együtműködve igazgatja és szervezi a védelmi, illetve az ezt követő kárelhárítási munkálatokat. A város lehetőségeihez mérten biztosítja a munkaerőt és a tárgyi eszközöket.

A Duna, illetve a Vág 650 – 750 cm vízállásánál a taljvíz a felszínre tör, amely elönti az Erzsébet szigetet (a sziget bal oldalán található kerteket és lakóházakat, a sportpályát és azokat a részeket, ahol a kutak találhatók), az örsújfalui szociális otthon és Kava városrész területét. A Duan magas vízállása automatikusan emelkedik a Vág vízszintje is, amely elönti a faházakat Kaván és Kabátfalun. A hosszan tartó esőzések és a Duna és a Vág vízszintjének megemelkedése miatt a Nyitrai Körzeti Hivatal 2010. június 1-jén 23,55-kor a 42/1994 sz. törvény 13. § (2) bekezdése alapján rendkívüli állapotot hirdetett Nyitra megye területén, amely visszavonásig tart.

2010. június 4-én 22,00-kor a Környezetvédelmi Miniszérium harmadfokú árvízkészültséget hirdetett a Duna-Komárom és a Vág-Kava szakaszokon. A harmadfokú árvízkészültség a talajvíz magas szintje miatt volt jóváhagyva „Komárom Város“ szakaszán.

A Környezetvédelmi Miniszérium 2010. június 4-én felhívással fordult az önkormányzathoz, hogy töltse ki a feltételezett károk táblázatát. A kitöltött táblázatokat elküldték a Körzeti Környezetvédelmi Hivatalnak.

Körzeti Válságkezelő Hatóság Hivatala elküldte az árvíz következtében keletkezett károk összeírására szolgáló mintatáblázatát, amely megtalálható Komárom Város honlapján (www.komarno.sk).

Kárbejelentés

A kitöltött táblázatot a kár pontos leírásával és nagyságának Euróban kifejezett becsült értékét a Komáromi Városi Hivatal Polgárvédelmi Osztályán - a Vársor 3692 sz. (a városi rendőrség épülete), vagy munkaidő után a városi rendőrség felügyeleti szolgálatán.

A kártalanítással kapcsolatos esetleges kérdéseiket munkaidőben a 035/7713117, 0903 736072, 0903 234875 és a 0907 501618 telefonszámokon tehetik fel, illetve az obrana@komarno.sk e-mail címen.

Kérjük Komárom városának és városrészeinek lakosságát, hogy az érintett területeken tartsák be az alapvető higiéniai előírásokat, ne fogyasszanak vizet és élelmiszert az elöntött területekről és elszabadult állaok esetén jelentsék a Komáromi Regionális Élelmiszeri Hatóságnak a 035/7731 234 telefonszámon, a Komáromi Városi Hivatal Polgárvédelmi Osztályán 035/7713 117 telefonszámon, munkaidőn kívül pedig a 159-es telefonszámon.

Komáromi Városi Hivatal Polgárvédelmi Osztály