MESTO

TURIZMUSDO PRÁCE NA BICYKLI!

S týmto mottom odštartuje populárna národná kampaň, ktorá sa opäť vracia do povedomia. Mesto Komárno je odhodlané zapojiť sa do tejto súťaže aj tento rok. Cieľom je šíriť posolstvo ochrany životného prostredia, upevnenia zdravia a upozorniť na význam...


2019-03-28

Nové ihrisko bude odovzdané koncom júna

Komárno sa v predchádzajúcom období zapojilo do dvoch podobných súťaží. Súťaž o ďalšie ihrisko Žihadielko v rámci projektu spoločnosti LIDL sa nám  podarilo vyhrať a v projekte spoločnosti TESCO sme skončili na druhom mieste.
Slávnostné...


2019-03-28

Fasáda Dôstojníckeho pavilónu sa rozsvieti v modrom!

2. apríl - Svetový deň autizmu
Organizácia Spojených národov v roku 2007 vyhlásila 2. apríl za Svetový deň autizmu z dôvodu, aby sa autizmus čo najviac dostal do povedomia. Celosvetová kampaň „Rozsvieť sa v modrom!“ sprostredkuje empatiu a toleranciu a vyjadruje...


2019-03-28

Odovzdali obnovenú škôlku Tulipán

V stredu 27. marca sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Materskej školy Tulipán s vyučovacím jazykom maďarským. Samospráva mesta Komárno pripravila a podala projekt začiatkom mája 2018 a získala dotáciu od maďarského štátu v hodnote 225 tisíc...


2019-03-28

Renovujú školské jedálne v Komárne

Od 1. januára 2019 majú deti v predškolskom veku v materských školách  nárok na dotáciu od štátu v rámci tzv. „obedov zadarmo“. Pre žiakov základných škôl vstúpi uvedený zákon do platnosti od septembra 2019. Ďalej


2019-03-28

My sme EU

V rámci  projektu „My sme EU“ sa dňa 27. februára uskutočnilo podujatie v konferenčnej

sále komárňanskej univerzity. Hlavným cieľom stretnutia bolo, aby sa poukázalo

na výhody vstupu do EU, aby povzbudilo  a zároveň upozornilo obyvateľov na...


2019-03-11

Jarné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období 22. marca  - 08. apríla  2019  sa

uskutoční jarné čistenie mesta. Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných

kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných...


2019-03-06

Odovzdali zrekonštruovanú strechu kasárenskej budovy

Dňa 26. februára 2019 za účasti ministerky kultúry SR pani Ľubice

Laššákovej slávnostne odovzdali zrekonštruovanú časť strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne.

 

 

 Ďalej


2019-02-27

Vážení občania

Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov Vám dáva na vedomie nasledovné:

Do 31. januára 2019 bola zákonná povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností
pre tých daňovníkov, ktorí v roku 2018
- nadobudli do...


2019-02-25

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Mesto Komárno vyzýva občanov a aj právnické osoby – daňovníkov na uhradenie svojich
nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani
za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné...


2019-02-25


[1]      «      8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24      »      [118]