MESTSKÝ ÚRADDo Komárna zavítala štátna tajomníčka

Vo štvrtok  zavítala do Komárna štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková so svojím  odborným tímom.  Cieľom návštevy bolo najmä prerokovanie možností rozvoja komárňanského prístavu,  jeho...


2020-08-14

Rokovali primátori a starostovia regiónu

Vo štvrtok 6. augusta sa konalo Valného zhromaždenie Združenie miesta a obcí okresu Komárno. Popri  aktuálnych otázkach týkajúcich sa verejnej správy dostali osobitný priestor aj témy ako aktuálne výzvy na podávania projektov a podpora na...


2020-08-10

V sobotu otvára požičovňa na Mŕtvom ramene Váhu

Od minuloročného otvorenia boli realizované ďalšie investície do požičovne na Mŕtvom ramene Váhu. Tento rok sa už okrem člnov a  vodných bicyklov dajú požičať aj paddleboardy ( plávacia doska), tandemy a bicykle. Vedľa požičovne otvárajú aj bufet, kde si môžete...


2020-07-09

Oznam

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Mesto Komárno pripravuje a spracúva Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) na roky 2021 – 2025 v spolupráci s ctenou verejnosťou. Keďže cieľom pripravovaného KPSS je zlepšiť kvalitu a rozsah poskytovaných...


2020-07-06

Oznámenie o vykonaní postreku

HARMONOGRAM! Oznamujeme obyvateľom mesta, že v súlade s podmienkami dezinsekčného zásahu zameraného na zníženie výskytu komárov v meste Komárno, sa pozemný postrek uskutočňuje denne ráno medzi 5.30-7.30 hod. a večer v čase medzi 19.30-21.30 hod. (v závislosti od...


2020-07-06

Pedagóg roka 2019

Mesto Komárno ocenilo najlepších učiteľov minulého roka v neobvyklom čase 29. júna. Ceny odovzdal primátor Béla Keszegh.

 

Ďalej


2020-07-01

Čestný občan mesta Komárna a Pro Urbe

V piatok 12. júna primátor mesta Béla Keszegh slávnostne odovzdal ocenenia - Čestný občan mesta Komárna a Pro Urbe. Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva sa čestným občanom mesta Komárna stal emeritný biskup Géza Erdélyi a ocenenie Pro Urbe...


2020-06-15

Školské zariadenia mesta otvárajú

Od 1. júna (pondelok) otvárajú školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno (materské školy, základné školy, školské kluby, zariadenia školského stravovania)

 

Rozhodnutie nájdete : Ďalej


2020-05-28

JARNÉ UPRATOVANIE MESTA

Oznamujeme našim občanom, že je tu čas jarných prác a jarného upratovania. Mesto Kománro v mesiacoch máj a jún 2020 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpadu (starý nábytok,...


2020-05-05

Zmeny vo vybavovaní na matričnom úrade

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v SR spôsobilo značný zásah aj do vybavovania životných udalostí občanov SR matričnými úradmi na území SR.

Z uvedeného dôvodu Ministerstvo vnútra ohľadom vydávania úradných...


2020-04-23


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [117]