MESTO

TURIZMUSKrok za krokom - filmová premiéra v Komárne

Srdečne Vas pozývame do Komárna na premiéru nového filmu "Krok za krokom", 
filmové poznámky z Komárna
1998-2018
http://www.ava-scheiner.ch/index.php?area=doc&page=schrittFuerSchritt&lang=sk

Premiéra:
Sobota, 9. júna 2018, o...


2018-05-18

Budova kaviarne Grand, neskorší „Zlatý sud“

História
Bývalá kaviareň Grand bola postavená v rokoch 1889-1901. Počas 1. republiky sa stala majetkom podniku Agrasol. Po roku 1938 tu sídlilo Ekonomické Grémium, prízemie bolo využívané ako kaviareň pod menom Zlatý sud. Po skončení 2. svetovej vojny sa...


2018-05-17

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 Mesto Komárno
so sídlom Nám. gen. Klapku č. 1, Komárno
oznamuje, že podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 1734/2018 Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa...


2018-05-16

Pozvánka

Mesto Komárno, Slovenksá technická  univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry a  Technická univerzita v Budapešti - Katedra urbanistiky Vás srdecne pozývajú na otvorenie výstavy študentských architektonických diel, ktoré sa zaoberajú...


2018-05-15

Slávnostné zasadnutie - Ocenení a laudácie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne udeľuje cenu mesta Pro Urbe Študentskému divadelnému súboru GIMISZ Gymnázia Hansa Selyeho a Mestského kultúrneho strediska v Komárne ako prejav úcty za významnú umeleckú...

2018-04-26

Oznámenie o úplnej uzávierke cesty

 Mesto Komárno oznamuje úplnú krátkodobú uzávierku štátnej cesty I/64 Komárom-Komárno-Nové Zámky  a miestnych komunikácií:
- dňa 22. apríla 2018 v čase od 11:50 hod. do 13:00 hod. z dôvodu uskutočnenia 44. ročníka...


2018-04-18

Obnova Ulice Eötvösovej bude pokračovať

Vážení občania! Mesto Komárno Vás s úctou informuje, že od 16.apríla.2018 do 16.júna 2018 na ulici Eötvösa (na úseku medzi Ulicou záhradníckou a špitálskou) budú pokračovať práce obnovy miestnej komunikácie. V prípade...


2018-04-16

Workshop – Metodika ľudových tancov Podunajska

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Workshop – Metodika ľudových tancov Podunajska zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy a...


2018-04-11

V pevnosti brigádovali dobrovoľníci

7. apríla 2018 sa uskutočnila brigáda za účasti zhruba 50 dobrovoľníkov zameraná na čistenie, skrášlenie komárňanskej pevnosti. Náradie a malé občerstvenie zabezpečil mestský úrad.
Brigádovať sa začalo v sobotu o 9-ej hodine. V pláne bolo...


2018-04-09

Zberné kontajnery na šatstvo v Komárne

Podľa príkladu z iných miest budú už aj v Komárne rozmiestnené zberné kontajnery na darovanie šatstva a obuvi ľuďom v núdzi. Prvoradým cieľom je dobročinnosť, ale vytriedenie šatstva a obuvi z zo zmesového komunálneho odpadu znižuje jeho objem a tým...


2018-04-09


[1]      «      15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24    |    25    |    26    |    27    |    28    |    29    |    30    |    31      »      [119]