SAMOSPRÁVAOznámenie o vykonaní postreku 2. etapa

HARMONOGRAM 14-18.6.2021! Oznamujeme obyvateľom mesta, že v súlade s podmienkami dezinsekčného zásahu zameraného na zníženie výskytu komárov v meste Komárno, sa pozemný postrek uskutočňuje denne ráno medzi 5.30-7.30 hod. a večer v čase medzi 19.30-21.30 hod. (v...


2021-06-11

Oznámenie o vykonaní postreku

HARMONOGRAM! Oznamujeme obyvateľom mesta, že v súlade s podmienkami dezinsekčného zásahu zameraného na zníženie výskytu komárov v meste Komárno, sa pozemný postrek uskutočňuje denne ráno medzi 5.30-7.30 hod. a večer v čase medzi 19.30-21.30 hod. (v závislosti od...


2021-06-09

Milosť pre slovenskú bravčovinu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno požiadala o zverejnenie článku, týkajúceho sa chovu domácich ošípaných. V prípade otázok sa priamo obráťte na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v...


2021-06-04

Deň detí v požičovni člnov


2021-06-03

Slnovrat na Dunaji


2021-05-25

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendia


2021-05-05

Rekonštruujú trh pri pevnosti

Cieľom je vytvoriť pohodlné, kvalitné a dobré trhovisko

Hradný trh, pod múrmi Novej pevnosti, v blízkosti Leopoldovej brány, by fungoval, ak by to umožňovali epidemické obmedzenia. Avšak dovtedy, kým trh povolia, uskutoční sa jeho rekonštrukcia.Ďalej


2021-05-04

OOCR Podunajsko má ďalšieho silného partnera

V Oblastnej organizácii cestovného ruchu Podunajsko, v ktorej naše mesto zastáva vedúcu úlohu, nastali zmeny. Z regionálneho zoskupenia zameraného na rozvoj cestovného ruchu vystúpilo Štúrovo, však zoskupenie získalo nového člena - mesto Nové...


2021-05-04

Mestský úrad bude opäť otvorený v plnom rozsahu

Mestský úrad Komárno bude od 3. mája fungovať v plnom režime, k dispozícii budú všetky odbory a oddelenia mestského úradu. V platnosti naďalej ostávajú preventívne hygienické opatrenia na obmedzenie šírenia koronavírusu.
Ďalej


2021-04-30

Odberné miesta 2. mája 2021

Ďalšie zmeny nastali v súvislosti s testovaním. Došlo k zlepšeniu epidemiologickej situácie, náš okres bol zaradený do ružovej fázy, čo znamená zmenu pravidiel. Novinkou je, že v školách sa žiaci ani ich rodičia nebudú musieť preukázať...


2021-04-29


1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [118]