Nám. gen. Klapku, Komárno - Klapka tér, Komárom
Výhľad na námestie z hlavnej budovy MsÚ.
WEB Kamera - KomBit Alarm s.r.o., Komárno