MESTO

TURIZMUS


Komisia pre prešetrenie sťažností

JUDr. Margit Keszegh - predseda

JUDr. Tamás Varga - člen

Ing. Peter Korpás - člen