MESTO

TURIZMUS


2010 - 2015

Zrealizované projekty z fondov EU v programovom období 2007-2013:

 

Realizácia: 2014 - 2015

ROP, Regionálny operačný program: Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne -
Výška nenávratného finančného príspevku: 1.854.144 EUR

 

Realizácia: 2012 - 2014

HUSK, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika: Rozšírenie sprístupnených kazemát pevnostného systému Komárna a Komáromu -
Výška nenávratného finančného príspevku: 570.361 EUR

 

Realizácia: 2010 - 2012

ROP, Regionálny operačný program: Revitalizácia centrálnej mestskej časti - námestie -
Výška nenávratného finančného príspevku: 1.524.000 EUR