MESTO

TURIZMUS


2015

ROK 2015

zverejnenie výzva na predkladanie cenovej ponuky vyhodnotenie poznámky
  DECEMBER 2015    
23.12.2015 Potraviny pre školské jedálne - pekárenské výrobky    
16.12.2015 Skriňa s policami na odkladanie učebných pomôcok pre predškolákov    
14.12.2015 Výstavné panely    
04.12.2015 Paraván pre CVČ    
  NOVEMBER 2015    
25.11.2015 Rekonštrukcia siete LAN v budove radnice    
23.11.2015 Rekonštrukcia kamier    
18.11.2015 Poistenie majetku mesta Komárno    
05.11.2015 Kosenie a odstránenie náletovín v Starej pevnosti v Komárne    
05.11.2015 Audit 2015-2017    
02.11.2015 Registračné známky pre psov 2016    
  OKTÓBER 2015    
14.10.2015 Rekonštrukcia hygienického zariadenia v areály detského ihriska    
09.10.2015 Rekonštrukcia fontány nám. M.R.Štefánika    
  Výkaz výmer stavená časť,výkaz výmer technická časť, tryska, technická správa, prečerpávacia šachta 1, prečerpávacia šachta 2, fontána, súčťasný stav    
05.10.2015 Reštaurovanie bronzových častí pomníka gen. Klapku    
  SEPTEMBER 2015    
29.09.2015 Obnovenie osvetlenia parkoviska na II. sídlisku    
17.09.2015 Rekonštrukcia kotolne v budove Nám.gen. Klapku 7    
17.09.2015 Rekonštrukcia kotolne v budove radnice    
  AUGUST 2015    
27.08.2015 Rekonštrukcia Kasárenskej budovy II. etapa - projektová dokumentácia    
27.08.2015 Nákup komponentov a príslušenstva IT    
27.08.2015 Obnova 2 pomníkov - reštaurátorské práce    
27.08.2015 Potraviny pre školské jedálne - olej    
26.08.2015 Potraviny pre školské jedálne - kompóty    
26.08.2015 Potraviny pre školské jednálne - lekvár, džem    
26.08.2015 Potraviny pre školské jednálne - nápoje a sirupy    
26.08.2015 Potraviny pre školské jednálne - nátierky, výživa, hrozienka    
26.08.2015 Potraviny pre školské jednálne - sterilizovaná zelenina   zmena termínu (31.8.2015)
19.08.2015 Spävnené plochy na Zváračskej ul.    
13.08.2015 Dezinfekčné a čistiace prostriedky    
13.08.2015 Elektrický prietokový ohrievač 15l    
13.08.2015 Odstránenie stavebných bariér ZŠ Rozmarínova    
13.08.2015 Dodanie vajíčok    
  JÚL 2015    
28.07.2015 Výmena svietidiel verejného osvetlenia    
15.07.2015 Organizácia podujatia Vínne korzo 2015    
15.07.2015 Návrh urbanistickej koncepcie - územný plán mesta Komárno    
14.07.2015 Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične ZŠ Eötvösova    
14.07.2015 Nákup špeciálnych PC pre Mestskú políciu    
13.07.2015 Rekonštrukcia MK Komárno, ul. Meštianska    
07.07.2015 Geografický informačný systém mesta Komárno    
01.07.2015 Zmena dopravného režimu staničného priestoru mesta Komárno    
  JÚN 2015    
10.06.2015 Nový územný plán mesta Komárno    
10.06.2015 Vybudovanie osvetlenia multifunkčného ihriska na sídl. Bauring    
  MÁJ 2015    
29.05.2015 Úprava križovatky Františkánov - Zámoryho - Jazerná    
  prehľad rozpočtových nákladov - stavebná časť, prehľad rozpočtových nákladov - dopravné značenie, tabuľka výkaz - výmer, výkres (DOPLNENÉ 03.06.2015)    
11.05.2015 Zvislé dopravné značky    
11.05.2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na 2015-2022    
11.05.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu častí Župného domu    
  prílohy: pôdorysy: pivnice, prízemie, I. poschodie, II. poschodie    
  APRÍL 2015    
27.04.2015 Oprava miestnej komunikácie - Lehárova chodník    
27.04.2015 Priesady letničiek    
21.04.2015 Monitorovanie vozidiel MsÚ pomocou GPS jednotiek   Návrh zmluvy - SPRESNENIE 11.05.2015
17.04.2015 Vybudovanie strediska registrácie poplachov - PCO pre MsP    
15.04.2015 Potraviny pre školské jedálne - mliečne výrobky    
15.04.2015 Ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie    
  MAREC 2015    
24.03.2015 Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých a údržba závesných kvetináčov    
26.02.2015 Pánske rovnošatové súčasti pre MsP    
25.02.2015 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov   príloha
03.02.2015 Software na sledovanie obchodného vestníka    
10.02.2015 Svietidlá, svetelné zdroje a konvektory pre MsÚ   príloha
03.02.2015 Elektroinštalačný materiál pre potreby MsÚ    
03.02.2015 Nákup komponentov výpočtovej techniky    
  JANUÁR 2015    
30.01.2015 Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne