MESTO

TURIZMUS


2016

ROK 2016

zverejnenie výzva na predkladanie cenovej ponuky vyhodnotenie objednávka zmluva
         
  DECEMBER 2016      
30.12.2016 Pekárenské vyrobky Zápisnica z vyhodnotenia    
08.12.2016 Oprava keramického obkladu na MŠ Mederčská Zápisnica z vyhodnotenia    
14.12.2016 Silvestrovská veselica 2016 Zápisnica z vyhodnotenia    
  NOVEMBER 2016      
30.11.2016 Zdravotná obuv pre zamestnancov školskej jedálne Zápisnica z vyhodnotenia    
30.11.2016 Posuvné dvere s montážou pre MŠ K.Kacza 33  Zápisnica z vyhodnotenia    
30.11.2016 Dodanie a pokládka laminátovej podlahy pre MŠ Zápisnica z vyhodnotenia    
25.11.2016 Dodanie tenkých klientov a inej IT pre MsÚ Zápisnica z vyhodnotenia    
23.11.2016 Zistenie skutočného stavu budovy- projektová dokumentácia Zápisnica z vyhodnotenia    
23.11.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie: Nocľaháreň- útulok, domov na polceste- rekonštrukcia Zápisnica z vyhodnotenia    
23.11.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dopravné riešenie bývalého colničného priestoru v Komárne Zápisnica z vyhodnotenia    
23.11.2016 Projektová dokumentácia na výstavbu autobusovej zastávky v Komárne časť Nová Stráž pred cintirínom Zápisnica z vyhodnotenia    
23.11.2016 Leták: Túry v komárňanských kazematách Zápisnica z vyhodnotenia    
09.11.2016 Oprava hygienického zariadenia v MŠ na ul. Lodná v Komárne
Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
09.11.2016 Obnova pamätnej tabule severného bastiónu Novej pevnosti v Komárne
Zápisnica z vyhodnotenia 151410  
03.11.2016 Poistenie majetku mesta Komárno 2017      
03.11.2016 Registračné známky pre psov na rok 2017
Zápisnica z vyhodnotenia 161371  
03.11.2016 Potraviny pre školské jedálne - nápoje a sirupy
Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
03.11.2016 Potraviny pre školské jedálne - Sterilizovaná zelenina 2. kolo
Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
03.11.2016 Potraviny pre školské jedálne - Kompóty Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
03.11.2016 Poistenie majetku mesta Komárno 2017
zrušenie VO
(2016.11.29.)
   
  OKTÓBER 2016      
21.10.2016 Odber plastov
     
20.10.2016 Potraviny pre školské jedálne - Olej - II.kolo
Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
20.10.2016 Potraviny pre školské jedálne - minerálna voda
Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
20.10.2016 Zásuvné skrine drevené do MŠ Kapitánova 29
Zápisnica z vyhodnotenia    
05.10.2016 Potraviny na školské jedálne - nápoje a sirupy 2016
zrušenie VO (24.10.2016)
   
05.10.2016 Potraviny na školské jedálne - sterilizovaná zelenina 2016, oprava termínu (10.10.2016)
zrušenie VO (24.10.2016)
   
  SEPTEMBER 2016      
20.09.2016 Potraviny pre školské jedálne - lekvár, džem
Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
20.09.2016 Rozsah obchodnej spolupráce vo veci prípravy dopravno prevádzkových podkladov a hodnotiacich kritérií na výber autobusového dopravcu, ktoré budú slúžiť ako podklad pre verejné obstarávanie
Zápisnica z vyhodnotenia    
  JÚL 2016      
21.07.2016 Špeciálna ZŠ s VJM Komárno - výmena vonkajších výplni otvorov, * Príloha č.1 rekapitulácia, * Príloha č.1 výmena okien, * Príloha č.2 výpis podrobností
Zápisnica z vyhodnotenia    
12.07.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie zameranej na zníženie energetickej náročnosti Volejbalovej haly v Komárne
     
12.07.2016 Dodávka a montáž obvodových mantinelov na umelú ľadovú plochu, rekonštrukcia stĺpov osvetlenia ľadovej plochy      
  JÚN 2016      
29.06.2016 Organizácia podujatia Vínne korzo 09/2016 Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
17.06.2016 Dodanie optického pripojenia budov MsÚ a vybudovanie optickej LAN siete Zápisnica z vyhodnotenia    
14.06.2016

Dispozičné zmeny v časti B - 2NP dôstojníckeho pavilónu v Komárne, * J01 pôdorys, * B01 buracie prace, * A02 pôdorys 2NP zmena, * A02 pôdorys 2NP novy stav, * Príloha č.1 - zadanie murárske práce, * Príloha č.2 - zadanie stolárske práce, * Príloha č.3 - zadanie elektro bez svietidiel, * Príloha č.4 - zadanie maľby a nátery

Zápisnica z vyhodnotenia   PDF1
PDF2
14.06.2016

Etapovitá obnova fasády Starej pevnosti v Komárne, 1. etapa, * Príloha č.2 - zadanie, * Príloha č.4 - technická správa, * Príloha č.4 - situácia, * Príloha č.4 - búracie práce, * Príloha č.4 - nový stav 3, * Príloha č.4 - nový stav 4

Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
17.06.2016 Dodanie riešenia informačného systému mesta Komárno Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
  MÁJ 2016      
27.05.2016 Organizácia podujatia Vínne korzo 2016 zrušená    
  APRÍL 2016      
29.04.2016 Potraviny pre školské jedálne - strukoviny Zápisnica z vyhodnotenia    
11.04.2016 Stojany na bicykle Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
  MAREC 2016      
24.03.2016 Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých a údržba závesných kvetináčov Zápisnica z vyhodnotenia 160403  
  FEBRUÁR 2016      
29.02.2016 Zabezpečenie a organizácia vybraných podujatí v rámci 25. Komárňanských dní 2016 Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
29.02.2016 Zabezpečenie a organizácia hudobných produkcií v rámci 25. Komárňanských dní 2016 Zápisnica z vyhodnotenia   PDF
05.02.2016 Rekonštrukcia budov - zníženie energetickej náročnosti Zápisnica z vyhodnotenia 160104  
05.02.2016 Vypracovanie energetického auditu a energetického hodnotenia Zápisnica z vyhodnotenia 160105  
  JANUÁR 2016      
25.01.2016 Poskytnutie licencií pre operačné systémy a serverové služby Zápisnica z vyhodnotenia    
25.01.2016 Prenájom virtuálnej serverovej platformy Zápisnica z vyhodnotenia   PDF