MESTO

TURIZMUS


2016

1. Fond Prvej stavebnej sporiteľne: Bezbariérový chodník na Palatínovej ulici v Komárne (výška dotácie 4700 EUR)

2. " Pristáť na dvoch brehoch... " - záverečná správa 

3. Projekty pre výstavbu nového Dunajského mostu s nadväzujúcou cestnou sieťou,  slúžiaceho ako nástroj pre spoločný hospodársky rozvoj miest Komárno – Komárom a ich priľahlého regiónu 

4. Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj 

        --  Strategický plán spoločného rozvoja

        --  Budujeme partnerstvá

        --  Spoločná stratégia

                   --  Zosuladenie_UPD_KNSK_KNHU    --  textová časť

                   --  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     --  časť "A"

                   --  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     --  časť "B"


5. Terénna sociálna práca v Komárne