MESTO

TURIZMUS


2019

ROK 2019

zverejnenie výzva na predkladanie cenovej ponuky vyhodnotenie objednávka zmluva
  December      
20.12.2019 Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2020, 2021 a 2022 zápisnica    
19.12.2019 Skrinky šatňové do MŠ K.Kacza*     zmluva
18.12.2019 Zariadenie jedálne do materskej školy MŠ Lodná II.*     zmluva
18.12.2019 Zakúpenie šatňových skriniek do MŠ Lodná*     zmluva
17.12.2019 Zakúpenie košov do umývačku riadu* protokol    
17.12.2019 Zakúpenie kancelárskej stoličky pre ŠJ Ul.mieru*     zmluva
17.12.2019 Multifunkčná tlačiareň*     zmluva
17.12.2019 Detské hracie prvky pre MŠ Eötvösa ul. 48 zápisnica    
12.12.2019 Zakúpenie políc do skladu a zariadenie jedálne MŠ Lodná* protokol    
12.12.2019 Zakúpenie šatňových skriniek do MŠ Lodná* protokol    
12.12.2019 Šatňové skrine do ŠJ Komenského*     zmluva
12.12.2019 Potraviny pre školské jedálne - Mrazená hydina zápisnica    
12.12.2019 Zakúpenie tonerov pre ŠJ Komenského*     zmluva
12.12.2019 Zakúpenie vysávača do ŠJ Ul. mieru     zmluva
12.12.2019 Učebné pomôcky pre CVČ     zmluva
12.12.2019 Zakúpenie kuchynských potrieb pre ŠJ Ul.pohraničná     zmluva
11.12.2019 Potraviny pre školské jedálne - Vajce zápisnica    
11.12.2019 Umiestnenie odchytených túlavých zvierat na území mesta KN zápisnica    
11.12.2019 Potraviny pre školské jedálne - Sterilizovaná zelenina zápisnica    
11.12.2019 Silvestrovská veselica 2019 zápisnica    
11.12.2019 Rozšírenie optickej siete zápisnica    
11.12.2019 Výstavba retardéru na Ostrove sv. Alžbety v Komárne zápisnica    
11.12.2019 Plynofikácia RAOMZ, osadenie plynomeru BK-G10T,DN40 zápisnica    
11.12.2019 Potraviny pre školské jedálne - Olej zápisnica    
11.12.2019 Obnova verejných toaliet na Tržničnom námestí v Komárne zápisnica    
11.12.2019 Obnova priestoru točitého schodiska v Dunajskom bastióne NKP –Pevnosť Komárno, časť Stará pevnosť zápisnica    
11.12.2019 Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚ zápisnica    
11.12.2019 Potraviny pre školské jedálne - Mrazená zelenina zápisnica    
11.12.2019 Potraviny pre školské jedálne - kompóty zápisnica    
11.12.2019 Dodávka a inštalácia kamerového systému v meste Komárno zápisnica    
11.12.2019 Poskytovanie právnych služieb pre Mesto Komárno - právne činnosti zápisnica    
11.12.2019 Kancelárske vybavenie a elektronika pre referát životného prostredia
- prenesená štátna správa - OŽP
zápisnica    
09.12.2019 Výchovno- vzdelávacie pomôcky a pre deti do MŠ Mederčská* protokol    
05.12.2019 Kaučuková dlažba do MŠ Mederčská II.*     zmluva
05.12.2019 Hojdačky pre MŠ s VJM Ul. Františkánov*     zmluva
05.12.2019 Molitanová zostava pre MŠ Eötvösa II.* protokol    
05.12.2019 Skrinky šatňové do MŠ Komáromi Kacza* odstúpenie od zmluvy    
03.12.2019 Zakúpenie kuchynských potrieb pre ŠJ Komenského*     zmluva
  November      
 29.11.2019 Zakúpenie zariadenia do výdajne školskej jedálne MŠ Lodná*     zmluva
29.11.2019 Servisné práce počítačov a tlačiarní v školských zariadeniach v pôsobnosti Mesta Komárno zápisnica    
28.11.2019 Kancelárske kreslo pre ŠJ Ul. Práce*     zmluva
28.11.2019 Kuchynské vybavenie pre ŠJ Ul. Práce*     zmluva
27.11.2019 Chladničky pre ŠJ Ul. Práce*     zmluva
27.11.2019 Kuchynská linka pre ŠJ Eötvösa protokol    
27.11.2019 Koberec pre MŠ s VJM Vodná protokol    
26.11.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ Mederčská ul. 38 protokol    
26.11.2019 Molitanová zostava* protokol    
25.11.2019 Elektrický stolný varič pre MŠ Lodná* protokol    
25.11.2019 Umývačka riadu pre ŠJ Eötvösa*     zmluva
22.11.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ s VJM Ul. františkánov     zmluva
21.11.2019 Kancelárske vybavenie pre ŠJ Eötvösa 39*     zmluva
21.11.2019 Šatňové skrinky pre MŠ Komáromi Kacza 33 protokol    
21.11.2019 Kaučuková dlažba do materskej školy* protokol    
21.11.2019 Tlačiareň Epson pre ŠJ Eötvösa 39*     zmluva
21.11.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ Komáromi Kacza*     zmluva
21.11.2019 Elektrický bojler pre ŠJ Ul.pohraničná*     zmluva
21.11.2019 Kuchynské pomôcky a vybavenie pre ŠJ Eötvösa*     zmluva
21.11.2019 Tonery*     zmluva
21.11.2019 Ručný šľahač pre MŠ Lodná ul.*     zmluva
21.11.2019 Zakúpenie nerezových stolov pre ŠJ Ul.mieru 2     zmluva
19.11.2019 Drobné elektrické spotrebiče*     zmluva
19.11.2019 Zakúpenie tonerov pre MŠ, Dlhá ul. 1. Komárno - Nová Stráž *     zmluva
19.11.2019 Zakúpenie automatickej práčky a chladničiek *     zmluva
12.11.2019 Zdravotná obuv pre zamestnancov školskej jedálne zápisnica,
dodatok
   
12.11.2019 Pokládka parkiet do MŠ s VJM Ul. Komáromi Kacza 39 zápisnica    
12.11.2019 Stavebné práce a vyhotovenie kamenného koberca zápisnica    
11.11.2019 Kuchynské vybavenie pre ŠJ Komenského*     zmluva
11.11.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ Kapitánova* protokol    
11.11.2019 Nábytok do MŠ Dlhá ul. 1 - Komárno - Nová Stráž* protokol    
08.11.2019 Potraviny pre školské jedálne - Čerstvá zelenina pre ŠJ zápisnica    
08.11.2019 Poskytovanie konzultačných a poradenských príprav projektu .... zápisnica    
08.11.2019 Potraviny pre školské jedálne - Čerstvé ovocie pre ŠJ zápisnica    
08.11.2019 Výmena oplotenia na Špeciálnej škole na Košickej ulici v Komárne_II. zápisnica    
08.11.2019 Úprava terénu v cintoríne v Novej Stráži zápisnica    
08.11.2019 Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v mestskej časti Nová Stráž zápisnica    
08.11.2019 Vypracovanie štúdie „Prestavba hlavnej budovy Termálneho kúpaliska v Komárne zápisnica    
08.11.2019 Potraviny pre školské jedálne - Pekárenský tovar a čerstvé pečivo zápisnica    
08.11.2019 Montáž dreveného altánku na Alžbetin ostrov v Komárne zápisnica    
  Október      
30.10.2019 VIOLA x Wittrockiana virágpalánták szolgáltatása zápisnica    
30.10.2019 Elektroinštalačné práce spojené s realizáciou Ondrejského jarmoku 2019 zápisnica    
30.10.2019 Zabezpečenie prevádzky v minulosti používaného systému elektronického zastupiteľstva zápisnica    
30.10.2019 Nové osobné motorové vozidlo so zabudovanou izotermickou úpravou pre potreby SaSO zápisnica    
28.10.2019 Multifunkčná tlačiareň*     zmluva
28.10.2019 Oprava fasády malej kaplnky v cintoríne m.č. Komárno - Kava zápisnica    
25.10.2019 Detský stôl do jedálne pre MŠ Lodná* protokol    
25.10.2019 Detské hracie prvky pre MŠ s VJM Ul. františkánov* protokol    
24.10.2019 Zakúpenie jedálenskej zostavy do jedálne pre MŠ Lodná ul. č. 1* protokol    
24.10.2019 Tlačiareň pre MŠ Lodná*     zmluva
24.10.2019 Žinenka Tatami pre CVČ Komárno*     zmluva
24.10.2019 Kuchynské spotrebiče pre ŠJ Ul. mieru*     zmluva
24.10.2019 Zakúpenie kuchynských potrieb pre ŠJ Ul. mieru 2 - II.*     zmluva
24.10.2019 Zakúpenie kuchynských potrieb pre ŠJ Ul. mieru 2*     zmluva
24.10.2019 Zakúpenie kuchynského vybavenia pre ŠJ Ul. Práce*     zmluva
22.10.2019 Zakúpenie koberca do triedy MŠ ul. Eötvösa*     zmluva
17.10.2019 Dodania a pokládka laminátovej podlahy a PVC pre MŠ Eötvösa 64 zápisnica    
16.10.2019 Zakúpenie hračiek a športových potrieb pre deti MŠ Lodná*     zmluva
16.10.2019 Rebrík pre MŠ Lodná*     zmluva
16.10.2019 Elektrický sporák do MŠ Lodná*     zmluva
16.10.2019 Zakúpenie detských stolov do jedálne pre MŠ Lodná* protokol    
11.10.2019 Tlačiareň SAMSUNG pre MŠ Lodná protokol    
10.10.2019 Skrine na posteľnú bielizeň pre MŠ Lodná*     zmluva
10.10.2019 Výtvarné potreby pre MŠ Dlhá ul. Komárno - Nová Stráž*     zmluva
10.10.2019 Zakúpenie notebooku pre MŠ ul. Dlhá - Komárno- Nová Stráž*     zmluva
10.10.2019 Zakúpenie kobercov do triedy - Dalesman pre MŠ s VJM Vodná protokol    
07.10.2019 Zakúpenie kuchynských potrieb pre MŠ ul. Mieru 16*     zmluva
02.10.2019 Športové potreby pre MŠ s VJM Ul. františkánov č. 20* protokol    
02.10.2019 Zakúpenie chladničky SAMSUNG pre MŠ Lodná Komárno*     zmluva
  September      
23.09.2019 Výchovno -vzdelávacie pomôcky a zariadenia pre deti do MŠ Kapitánova ul. 29* protokol    
19.09.2019 Deliace panely, skrinky a stolíky pre MŠ Eötvösa 64*     zmluva
19.09.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ ul. Mieru*     zmluva
19.09.2019 Zakúpenie repasovaného notebooku pre MŠ ul. Dlhá - Nová Stráž* protokol    
18.09.2019 Zakúpenie multifunkčnej tlačiarne pre MŠ ul. Dlhá*     zmluva
18.09.2019 Tepovač MŠ ul. Dlhá*     zmluva
17.09.2019 Rebríky pre MŠ ul . Dlhá*     zmluva
17.09.2019 Chladnička pre MŠ ul. Mieru*     zmluva
17.09.2019 Zakúpenie mrazničky do ŠJ ul. Mieru*     zmluva
13.09.2019 Skartovačka pre MŠ Lodná*     zmluva
13.09.2019 Automatická práčka pre MŠ Lodná*     zmluva
13.09.2019 Výtvarné potreby pre MŠ ul. Mieru 16*     zmluva
11.09.2019  Zakúpenie kobercov do triedy- MŠ protokol    
  August      
23.08.2019 Oprava a údržba multifunkčného ihriska - Výzva zverejnená dňa 08.08.2019 zápisnica    
23.08.2019 Komplexná rekonštrukcia Zichyho paláca v Komárne II zápisnica    
23.08.2019 Zakúpenie mrazničky do ŠJ ul. Mieru 2* protokol    
19.08.2019 Živičná oprava miestnej komunikácie Vnútorná - časť Nová Stráž zápisnica    
19.08.2019 Zásahové odevy pre hasičov na rok 2019 zápisnica    
19.08.2019 Rekonštrukcia strešnej konštrukcie Dôstojníckeho pavilónu v Komárne zápisnica    
19.08.2019 Pozemná a letecká dezinsekcia proti komárom v roku 2019 zápisnica    
19.08.2019 Vypracovanie štúdie "Komplexná prestavba Materskej školy na ul. Lodná v Komárne" zápisnica    
19.08.2019 Rekonštrukcia fasády budovy Župného domu v Komárne - 4. etapa - dvorové fasády zápisnica    
15.08.2019 Kuchynská linka pre ŠJ Eötvösa 39* protokol    
12.08.2019 Betónové lavičky na Alžbetin ostrov zápisnica    
09.08.2019 Zakúpenie dvojdrezu do ŠJ ul. Mieru*     zmluva
08.08.2019 Didaktické pomôcky III.*     zmluva
07.08.2019 Osobné motorové vozidlo so zabudovanou izotermickou úpravou zápisnica    
07.08.2019 Výmena oplotenia na Špeciálnej škole na Košickej ulici v Komárne zápisnica    
07.08.2019 Rozšírenie verejného osvetlenia na Alžbetinom ostrove v Komárne zápisnica    
07.08.2019 Komplexná rekonštrukcia Zichyho paláca v Komárne, zrušenie    
07.08.2019 Didaktické pomôcky IV.* protokol    
05.08.2019 Skladové regále do školskej jedálne ul. Práce zápisnica    
02.08.2019 Dodania a pokládka laminátovej podlahy pre MŠ Eötvösa 64 zápisnica    
01.08.2019 Zakúpenie pracovných stolov do ŠJ ul. Práce*     zmluva
  Júl      
31.07.2019 Automatická práčka pre MŠ *     zmluva
29.07.2019 Výtvarné potreby pre MŠ*     zmluva
26.07.2019 Prepravné nádoby pre ŠJ*     zmluva
23.07.2019 Kuchynské potrieby pre ŠJ ul. Mieru*     zmluva
23.07.2019 Zakúpenie bojlera na teplú vodu do ŠJ ul. Mieru*     zmluva
23.07.2019 Zakúpenie kobercov do triedy - MŠ Eötvösa*     zmluva
22.07.2019 Didaktické pomôcky IV. pre CVČ* protokol    
22.07.2019 Didaktické pomôcky III. pre CVČ* protokol    
22.07.2019 Didaktické pomôcky II. pre CVČ* protokol    
22.07.2019 Zabezpečenie nových prepravných nádob pre ŠJ na ul. Eötvösa* protokol    
19.07.2019 Kuchynské potreby pre ŠJ Komenského*     zmluva
16.07.2019 Didaktické pomôcky pre CVČ *     zmluva
15.07.2019 Podložka Puzzle obojstranná - Tatami* protokol    
15.07.2019 Baletná tyč* protokol    
12.07.2019 Organizácia podujatia Vínne korzo 2019 zápisnica    
11.07.2019 Čistič kobercov a čalúnenia s čistiacimi prostriedkami *     zmluva
11.07.2019 Regálové systémy do ŠJ *     zmluva
10.07.2019 Klimatižácia pre MŠ Komárno-Nová  *     zmluva
09.07.2019 Vypracovanie PD “Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytových domov na Gazdovskej ulici v Komárne“ zápisnica    
09.07.2019 Rozšírenie detských ihrísk v meste - úprava terénu k vybudovaniu ihriska  Žihadielko II. zápisnica    
09.07.2019 Úprava povrchu na športovom ihrisku ul. Hviezdna – ul. Bubnová zápisnica    
09.07.2019 Správy o hodnotení strategického dokumentu programu odpadového hospodárstva mesta Komárno do roku 2020 zápisnica    
09.07.2019 Rekonštrukcia Kultúrneho domu v mestskej časti Kava zápisnica    
09.07.2019 Rekonštrukcia kaplnky vedľa Rímskokatolíckeho cintorína v Komárne zápisnica    
09.07.2019 Rekonštrukcia chodníkov v meste Komárno zápisnica    
09.07.2019 Obnova fasády Dôstojníckeho pavilónu v Komárne zápisnica    
09.07.2019 Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky pre potreby MsÚ – Komunálny odbor_II. zápisnica    
09.07.2019 Skvalitnenie podmienok bývania marginalizovanej komunity v mestskej časti Veľký Harčáš zápisnica    
09.07.2019 Rekonštrukcia volejbalovej haly zápisnica    
09.07.2019 Betónovo - kovový box na kontajnery*     zmluva
  Jún
     
28.06.2019 Traktorový príves s užitočnou nosnosťou do 6 ton     zmluva
20.06.2019 Parkové lavičky zápisnica    
13.06.2019 Zakúpenie náhradnej lampy do dataprojektoru     zmluva
13.06.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ*     zmluva
12.06.2019 Kuchynské potreby pre ŠJ*     zmluva
07.06.2019 Montáž oceľového prístrešku do areálu Materskej školy zápisnica    
06.06.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ *     zmluva
06.06.2019 Servisné cyklostojany zápisnica    
06.06.2019 Teqballový stôl zápisnica    
05.062019 Tepovač kobercov s čistiacimi prostriedkami pre materskú školu *     zmluva
05.06.2019 Automatická práčka pre MŠ *     zmluva
  Máj      
23.05.2019 Pryžová bezbečnostná podložka *     zmluva
21.05.2019 Detské hracie prvky zápisnica    
16.05.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ s pracovnými zošitmi *     zmluva
16.05.2019 Koberce do MŠ *     zmluva
16.05.2019 Nábytok pre MŠ *     zmluva
07.05.2019 Rekonštrukčné práce kontajnerových stanovíšť v Komárne zápisnica    
07.05.2019 Zavlažovacia technika pre potreby mesta*     zmluva
03.05.2019 Osvetlenie Vodárenskej veže v Komárne_II. zápisnica    
03.05.2019 Rovnošaty pre Mestskú políciu Komárno zápisnica    
02.05.2019 Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov zo školských jedální zápisnica    
02.05.2019 Vypracovanie PD obnovy fasád NKP - Zichyho palác v Komárne zápisnica    
02.05.2019 I. etapa sanačných prác na budove Polikliniky zápisnica    
02.05.2019 Revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov zápisnica    
02.05.2019 Prekážky pre psov do psieho výbehu zápisnica    
02.05.2019 Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2019 zápisnica    
02.05.2019 Dodávka a inštalácia kamerového systému – Detský park, Vodárenská veža a Farský úrad zápisnica    
02.05.2019 I. etapa obnovy fasády 1 N.P. budovy Zichyho Paláca zápisnica    
02.05.2019 Dodávka, údržba zapestovaných priesad muškátov ťahavých
a dodávka kvetináčov na stĺpy verejného osvetlenia_II. etapa
zápisnica    
02.05.2019 Rozšírenie verejného osvetlenia mestskej časti Komárno - Harčáš zápisnica    
02.05.2019 Tyčový mixer pre ŠJ *     zmluva
02.05.2019 Osobný počítač pre potreby vedúcej ŠJ *     zmluva
02.05.2019 Montovateľné pracovné stoly do ŠJ *     zmluva
  April      
23.04.2019 Rozšírenie a obnova osvetlenia Ružového parku v Komárne zápisnica    
23.04.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie
“Rekonštrukcia vetrania a prívodu vzduchu vo vybraných kuchyniach pri ZŠ v Komárne“
zápisnica    
23.04.2019 Dodávka priesad letničiek_2019 zápisnica    
17.04.2019 Osvetlenie Vodárenskej veže v Komárne zápisnica    
12.04.2019 Služobné motorové vozidlá pre potreby MsÚ Komárno     zmluva
12.04.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie "Prekládka NN vedenia"
    zmluva
12.04.2019 Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky pre potreby MsÚ - Komunálny odbor     zmluva
12.04.2019 Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby (PZS)     zmluva
12.04.2019 Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚ     zmluva
12.04.2019 Nákup monitorov pre potreby MsÚ     zmluva
11.04.2019 Plachta na pieskovisko pre MŠ *     zmluva
11.04.2019 Výučbový program pre materskú školu*     zmluva
08.04.2019 Kolotoč a hojdačka do MŠ *     zmluva
08.04.2019 Koberec do MŠ * protokol    
 

 Marec

     
26.03.2019 Jutové lano pre potreby MŠ *     zmluva
26.03.2019 Kontajnery na separovaný odpad *     zmluva
26.03.2019 Nábytok pre potreby MŠ *     zmluva
26.03.2019 Športové potreby pre MŠ *
    zmluva
19.03.2019 Kontajnerová zostava nábytku pre potreby MŠ_35 *     zmluva
19.03.2019 Chladnička pre potreby MŠ_38 *     zmluva
19.03.2019 Kuchynský robot pre výdajňu stravy v MŠ *     zmluva
19.03.2019 Vysávač pre potreby MŠ_37 *     zmluva
19.03.2019 Elektrický ohrievač vody pre potreby ŠJ * protokol    
14.03.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie
“Prestavba kuchyne ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne
zápisnica    
14.03.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie "Odvádzanie dažďových vôd z ulíc Bažantia a Čajakova formou vsakovania" zápisnica    
13.03.2019 Sprcha stojánková, páková a nerezové vedrá pre potreby ŠJ *     zmluva
13.03.2019 Elektrický ohrievač vody pre potreby ŠJ     zrušené
13.03.2019 Kolotoč a hojdačka do MŠ *     zmluva
04.03.2019 Učebné pomôcky pre MŠ*     zmluva
04.03.2019 Učebné pomôcky a kreatívny materiál pre MŠ*     zmluva
04.03.2019 Rádiomagnetofón pre potreby MŠ*     zmluva
04.03.2019 Predeľovacia stena pre MŠ     zmluva
04.03.2019 Nábytok pre MŠ     zmluva
04.03.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ*     zmluva
04.03.2019 Didaktické pomôcky pre MŠ_26*     zmluva
  Február      
27.02.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie “Obnova vnútornej elektroinštalácie v 5 kuchyniach pri ZŠ v Komárne“ zápisnica    
27.02.2019 Galéria z dreva pre potreby MŠ s VJM v Novej Stráži zápisnica    
27.02.2019 Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2019 zápisnica    
27.02.2019 Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2019/2020 II. zápisnica    
27.02.2019 Zabezpečenie a organizácia vybraných činností v rámci 28. Komárňanských dní v roku 2019 II. zápisnica    
07.02.2019 Výtvarné a pracovné potreby pre MŠ *     zmluva
07.02.2019 Vysávače pre potreby MŠ *     zmluva
07.02.2019 Učebné pomôcky a nábytok pre potreby MŠ *     zmluva
07.02.2019 Kuchynský robot pre výdajňu stravy v MŠ *     zrusené
07.02.2019 Dotykový Tablet s príslušenstvom pre potreby MŠ *     zmluva
 04.02.2019 Aktualizácia projektovej dokumentácie “Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Komenského v Komárne“ zápisnica    
 04.02.2019 Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných prvkov NKP – Dôstojnícky pavilón v Komárne zápisnica    
 04.02.2019 Nákup notebookov s príslušenstvom pre potreby Mestského zastupiteľstva zápisnica    
 04.02.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie NKP – Dôstojnícky Pavilón trakt Dunajského krídla“ zápisnica    
04.02.2019 Aktualizácia projektovej dokumentácie “Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM zápisnica    
  Január      
 24.01.2019 Zabezpečenie a organizácia vybraných činností v rámci 28. Komárňanských dní v roku 2019     zrusené
24.01.2019 Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2019 a 2020      zrusené
 07.01.2019 Potraviny pre školské jedálne - Pekárenský tovar a čerstvé pečivo  zápisnica