MESTO

TURIZMUS


2020

ROK 2020

zverejnenie
výzvy
zverejnenie
zápisnice
výzva na predkladanie cenovej
ponuky
vyhodnotenie zmluva
    December    
  21.12.2020 Miluj a chráň oba brehy Dunaja! zrušené  
  18.12.2020 Didaktické hry MŠ Nová Stráž* zrušené  
  17.12.2020 Didaktické pomôcky pre MŠ Mederčská* zrušené  
  17.12.2020 Audit 2020 zápisnica  
  16.12.2020 Kancelárske potreby*   zmluva
  15.12.2020 Hračky pre MŠ*   zmluva
  14.12.2020 Dodávka a výmena rádiostaníc zápisnica  
  10.12.2020 Výtvarné pomôcky pre MŠ*   zmluva
  09.12.2020 Kancelársky nábytok pre MŠ*   zmluva
 23.07.2020 09.12.2020 Detské hracie prvky MŠ Františkánov zápisnica  
  09.12.2020 Dodávka zapestovaných, kvitnúcich sadeníc VIOLA x Wittrockiana zápisnica  
  08.12.2020 Stolné počítače pre Matričný úrad zápisnica  
  08.12.2020 Kancelárske vybavenie a elektronika pre oddelenieživotného prostredia -prenesená štátna správa -OŽP zápisnica  
  04.12.2020 Vybudovanie fit parku - medziblokový priestor Ul. bubnová a Ul. hviezdna, príloha zrušené  
  02.12.2020 Nábytok pre MŠ Mederčská*   zmluva
  01.12.2020 Notebook a multifunkčná tlačiaren pre MŠ Ul. mieru*   zmluva
  01.12.2020 Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚ zápisnica  
  01.12.2020 Didaktické hry pre Mš*   zmluva
    November    
  30.11.2020 Rozšírenie  kamerového  systému  v miestach  detských ihrísk a vblízkosti základných škôl zápisnica  
  26.11.2020 Búranie oplotenia a vybudovanie spevnenej plochy zápisnica  
  23.11.2020 Servisné práce počítačov a tlačiarní v školských zariadeniach v pôsobnosti Mesta Komárno zápisnica  
  23.11.2020 Umývačka riadu pre MŠ*   zmluva
  23.11.2020 Kancelársky nábytok pre MŠ s VJM Vodná* protokol  
  23.11.2020 Výchovno vzdelávacie pomôcky pre MŠ Ul. mieru*   zmluva
16.10.2020 23.11.2020 Rekonštrukcia budovy MŠ Františkánov - rozšírenie kapacít škôlky , príloha zápisnica  
  23.11.2020 Výrub, dovoz, osadenie anásledné odstránenie vianočného stromčeka zápisnica  
  20.11.2020 Realizácia slávnostnej svetelnej výzdoby zápisnica  
  20.11.2020 Klasické detské ležadlo pre MŠ*   zmluva
  18.11.2020 Projektová dokumentácia obnovypriestorov a fasády Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno zápisnica  
  18.11.2020 Kancelársky počítač pre MŠ Ul. Eötvösa 48*   zmluva
  16.11.2020 Zakúpenie chladničky pre MŠ*   zmluva
  12.11.2020 Učebné pomôcky pre MŠ Nová Stráž*   zmluva
  11.11.2020 Nákup kontajnerov*   zmluva
  11.11.2020 Reštaurovanie vstupného portálu NKP – Župný dom v Komárne zápisnica  
  11.11.2020 Viacúčelové ihrisko – výmena ochrannej siete zápisnica  
  11.11.2020 Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta zápisnica  
  04.11.2020 Výchovno vzdelávacie pomôcky pre MŠ Nová Stráž* protokol  
    Október    
  27.10.2020 Obnova časti budovy dôstojníckeho pavilónu v Komárne - 1NP časť A zápisnica, dodatok  
  21.10.2020 Dodávka  implementačných  služieb  auditu  informačnej bezpečnosti zápisnica  
  20.10.2020 Chladnička pre MŠ Ul. mieru 16* protokol  
  20.10.2020 Zakúpenie gumených dosiek pod detské ihrisko pre MŠ Eötvösa* protokol  
  20.10.2020 Hydroizolácia strechy so zateplením na MŠKomárno – Nová Stráž zápisnica  
  15.10.2020 Didaktické pomôcky pre MŠ K. Kacza 33*   zmluva
  13.10.2020 Poistenie majetku Mesta Komárno zrušenie  
  12.10.2020 Detské plavecké potreby*   zmluva
  09.10.2020 Učebné pomôcky - MŠ Mederčská*   zmluva
  09.10.2020 Športové potreby pre MŠ Lodná*   zmluva
  08.10.2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre objekt „Zberný dvor Komárno“ zápisnica  
    September    
  28.09.2020 Kancelárske potreby pre CVČ*   zmluva
  28.09.2020 Výtvarné a kreatívne potreby pre CVČ*   zmluva
  28.09.2020 Plavecké potreby pre deti - CVČ* protokol  
  25.09.2020 Výchovno vzdelávacie pomôcky a zariadenie*   zmluva
  23.09.2020 Elektronika pre MŠ Komárno - Nová Stráž*   zmluva
  21.09.2020 Učebné pomôcky pre deti - MŠ s VJM Komárnomi Kacza*   zmluva
  18.09.2020 Zakúpenie výtvarného a pracovného materiálu pre MŠ Lodná 1*   zmluva
  18.09.2020 Výtvarné potreby pre MŠ - Mederčská ul. 38* protokol  
  16.09.2020 Didaktické pomôcky pre MŠ s VJM Ul. františkánov č. 20*   zmluva
  14.09.2020 Výtvarné a administratívne potreby pre MŠ Ul. mieru*   zmluva
  11.09.2020 Výtvarné potreby pre MŠ Eötvösa ul.64*   zmluva
  11.09.2020 Reproduktor* protokol  
  09.09.2020 Rekonštrukcia objektov futbalového klubu TJ Dynamo Nová Stráž zápisnica  
  07.09.2020 Výchovno vzdelávacie pomôcky a zariadenie protokol  
  07.09.2020 Reproduktor* protokol  
  07.09.2020 Gymnastická zostava*   zmluva
  07.09.2020 Didaktické pomôcky*   zmluva
    August    
  27.08.2020 Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov z výdajných školských jedální zápisnica  
  27.08.2020 Vypracovanie PD - Cyklotrasa Rákócziho zápisnica  
  27.08.2020 Revitalizácia športového areálu na Alžbetinom ostrove zápisnica  
  27.08.2020 Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby (PZS) zápisnica  
  27.08.2020 Prístrešok pre bicykle - Cyklobox zápisnica  
  21.08.2020 Dodávka služieb auditu informačnej bezpečnosti zrušenie  
  21.08.2020 Cyklostojany zápisnica  
  07.08.2020 Koberce*   zmluva
  03.08.2020 Mini telocvičňa pre MŠ* protokol  
  03.08.2020 Elektronika pre MŠ*   zmluva
    Júl    
  30.07.2020 Cyklostojany zápisnica  
  17.07.2020 Rozvoj oddychovej zóny – Mŕtve rameno Váhu v Komárne zápisnica  
  01.07.2020 Rozšírenie verejného osvetlenia pred obytným domom na Staničnej ul. v Komárne zápisnica  
    Jún    
  30.06.2020 Kúpa a dodanie traktorovej kosačky a krovinorezov

zápisnica,

dodatok

 
  24.06.2020 Elektronický systém právnych informácií- ASPI*   zmluva
  24.06.2020 Rekonštrukcia budovy MŠ ul. Františkánov v Komárne - rozšírenie kapacít škôlky zrušenie  
  24.06.2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie Cyklotrasa na ulici Rákócziho v Komárne zápisnica  
  19.06.2020 Elektronický systém právnych informácií* protokol  
    Máj    
  13.05.2020 Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2020 zápisnica  
  13.05.2020 Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej energie zápisnica  
  13.05.2020 Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020_II zápisnica  
    Apríl    
  24.04.2020 Úprava spevnených plôch - Komárno, Nová Stráž, Kava zápisnica  
  24.04.2020 Ucelená oprava chodníkov v meste Komárno zápisnica  
  24.04.2020

Výstavba retardéru na Ostrove sv. Alžbety v Komárne

zápisnica  
  24.04.2020 Dodanie troch dátových sád digitálnych ortofotomáp a licencie pre použitie pre mesto Komárno zápisnica  
  24.04.2020 Odstránenie havarijného stavu vnútornej kanalizácie zápisnica  
  24.04.2020 Obnova ihriska na Ul. slobody pri Žihadielku a basketbalového ihriska pri kaplnke na VII. sídlisku v Komárne zápisnica  
  24.04.2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba priesečnej križovatky Ul. E. B. Lukáča a Ul priateľstva a rozšírenie časti Ul. priateľstva zápisnica  
  24.04.2020 Komárno - colnica_cesta I/64 zmena organizácie dopravy, objekt zmena verejného osvetlenia zápisnica  
  24.04.2020 Výmena kanalizácie budovy MsÚ - Hlavný vstup, javisko zápisnica  
    Marec    
  05.03.2020 Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2020, 2021 a 2022 zápisnica  
  05.03.2020 Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. Eötvösa zápisnica  
  05.03.2020 Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie vstupného portálu NKP - Župný dom v Komárne zápisnica  
  05.03.2020 Rekonštrukcia fasády budovy Župného domu v Komárne zápisnica  
  05.03.2020 Oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Komárno 2020 zápisnica  
  05.03.2020 Obnova telocvične SPARTACUS Komárno zápisnica  
  05.03.2020 Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých na rok 2020 zápisnica  
  05.03.2020 Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020

zápisnica

zrušenie

 
  05.03.2020 Obnova kontajnerového stanovišťa na Gazdovskej ul. 12,14,16,18 v Komárne zápisnica  
  05.03.2020 Športové potreby pre MŠ Lodná*   zmluva
  05.03.2020 Didaktické pomôcky pre MŠ Lodná*   zmluva
    Február    
  25.02.2020 Kontajnery na separovaný odpad*   zmluva
  19.02.2020 Nákup kontajnerov na separovaný odpad* protokol  
  10.02.2020 Kancelársky nábytok do ŠJ Komenského* protokol  
  04.02.2020 Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky pre potreby MsÚ – Komunálny odbor zápisnica  
    Január    
  07.01.2020 Radar s príslušenstvom a montážou na stĺp verejného osvetlenia zápisnica