MESTO

TURIZMUS


Aj v Komárne boli prijaté opatrenia

Okrem opatrení štátnych orgánov a inštitúcií sa v našom meste tiež prijali potrebné opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu. Nie je dôvod na paniku, avšak príslušné orgány vyzývajú každého k zvýšenej opatrnosti. Mestské organizácie taktiež reagovali na šíriaci sa vírus.
V pondelok ráno primátor mesta, Béla Keszegh, zvolal mestské spoločnosti a inštitúcie, aby prijali potrebné opatrenia. K situácii týkajúcej sa šírenia infekcie COVID-19 sa bude operatívna skupina pravidelne stretávať až kým sa nezabráni jej šíreniu, taktiež pravidelne prebiehajú konzultácie so školskými zariadeniami.
Zákaz návštev v domove dôchodcov na Špitálskej ulici bol vydaný už 6. marca, nakoľko ide o najzraniteľnejšiu skupinu ľudí. Vedenie taktiež odporúča obmedziť aj vychádzky v domove.
V Mestskom kultúrnom stredisku Béniho Egressyho sa rušia všetky programy, ktoré boli naplánované na budúci týždeň. O ďalších plánovaných programoch sa rozhodne najbližšie, po vyhodnotení situácie. 15. marca sa nebudú konať ani spomienkové slávnosti pri príležitosti výročia maďarskej revolúcie.
Spoločnosť Comorra Servis, ktorá spravuje športové zariadenia, odporúča, aby športové kluby organizovali športové podujatia bez divákov v zmysle usmernenia ministerstva.
Mestská televízia a noviny budú pravidelne informovať obyvateľov o aktuálnej situácii.
Vyučovanie v základných a materských školách pokračuje bez obmedzenia, ale rušia sa všetky výlety a exkurzie. Odporúča sa vyhýbať podujatiam s hromadnou účasťou ľudí a taktiež informovať deti o prijatých opatreniach. Namiesto látkových uterákov sa môžu používať len papierová utierky.
Naplánované svadby na radnici sa uskutočnia, avšak najbližšie týždne sa budú prijímať len žiadosti párov, ktoré sa v nasledujúcich týždňoch chcú sobášiť len v užšom rodinnom kruhu.
Primátor mesta, Béla Keszegh, v tejto veci konzultoval aj s primátorom mesta Komárom Attilom Molnárom a dohodli sa, že sa budú priebežne vzájomne informovať. V priebehu týždňa sa primátor mesta stretne aj s primátormi a starostami okresu Komárno.
Spoločnosť ARRIVA, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v Komárne, bude častejšie vykonávať dezinfekciu autobusov. Spoločnosť objednala na dezinfekciu prostriedky požívané v nemocniciach.
Ak má niekto podozrenie na koronavírus, odporúča sa, aby telefonicky kontaktoval svojho všeobecného lekára a úrad verejného zdravotníctva.
Mestský úrad upozorňuje dotknuté inštitúcie, aby všetky upozornenia a prijaté opatrenia uvádzali podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín dvojjazyčne - v slovenskom a maďarskom jazyku.