MESTO

TURIZMUS


Archív obchodných verejných súťaží

2020

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti (28.02.2020)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nehnuteľnosti (18.02.2020)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti (18.02.2020)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nehnuteľnosti (18.02.2020)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti (18.02.2020)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nehnuteľnosti   (18.02.2020)

Oznámenie o zámere  prenájmu a predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže (17.02.2020)

Oznámenie o zámere  predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže (10.01.2020)

2019

 

Komárno ponúka na predaj bývalú Polikliniku (04.10.2019)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností  - byty (12.07.2019)

Oznámenie o zámere  predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže (12.07.2019)

Oznámenie o zámere  predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže (12.07.2019)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností - Aranysas (12.07.2019)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti (28.03.2019)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností (28.03.2019)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností (28.03.2019)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti (28.03.2019)

Oznámenie o zámere prenájmu a predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže (27.03.2019)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností (22.03.2019)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností (22.03.2019)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti (15.02.2019)

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov (06.02.2019)

2018

COMORRA SERVIS - vyhlásenie obchodno verejnej súťaže (19.09.2018)

Obchodná verejná súťaž „Predaj budovy Lehár s pozemkom“ (01.08.2018)

Obchodná verejná súťaž „Predaj budovy Lehár s pozemkom“ (13.07.2018)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností (14.03.2018)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností (14.03.2018)

 2017

Obchodná verejná súťaž na prenájom lesných a zalesnených pozemkov a trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta Komárno (10.05.2017)

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

2016

Zverejnenie zámeru mesta na predaj nehnuteľnosti priamym predajom (21.11.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnuteľnosti priamym prenájmom (21.11.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na zámenu nehnuteľností (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytového priestoru (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytového priestoru (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na predaj pozemku (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na predaj pozemku (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom hnuteľnej veci (14.10.2016)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností (03.10.2016)

Obchodná verejná súťaž na prtedaj nehnuteľností (15.08.2016)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností (15.07.2016)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností - 2. izbový byt (15.07.2016)

Obchodná verejná súťaž na predaj majetku - Mobilná interiérová tribúna (18.04.2016)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta: budova v areáli detského ihriska (23.3.2016)

2015

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta

OKTÓBER 2014

Verejná obchodná súťaž - prenájom plochy pre jarmočné atrakcie (10.10.2014)

OKTÓBER 2013

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - 140 m2 budova MsKS (30.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - Hotel Panorána s reštauráciou (29.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - budova bývalej colnice (29.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - budova bývalej polikliniky (29.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - Zichyho palác 140 m2 (29.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - Zichyho palác 261 m2 (29.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - Zichyho palác 33 m2 (29.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľností (15.10.2013)

JÚL 2013

Obchodná verejná súťaž COMORRA SERVIS - prenájom Hotela Panoráma (19.07.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti

JÚN 2013

 

Mesto Komárno vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno (24.6.2013)

Mesto Komárno vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno (18.6.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (5.6.2013)

Oznámenie zámeru predaja nehnuteľnosti formou priameho predaja (5.6.2013)

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno

Osobitné ponukové konanie (odpredaj neupotrbiteľného majetku mesta)

Obchodná verejná súťaž COMORRA SERVIS (Priestory v Hoteli Panoráma)

Obchodná verejná súťaž COMORRA SERVIS (Budovy v areáli Termálneho kúpaliska)