MESTO

TURIZMUS


Autobusová stanica dostane nový vzhľad

Príspevková organizácia mesta Comorra Servis minulý rok vypracovala projekt a následne podala žiadosť na poskytnutie dotácie na obnovu budovy autobusovej stanice. Cieľom bolo vyhotovenie tepelnej izolácie budovy ako aj zabezpečenie bezbariérového prístupu na autobusovej stanici. Úspechom je získanie dotácie vo výške 89.122 EUR od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, pričom samospráva poskytne spoluúčasť vo výške 4.372 EUR, čo je spolu 93.813 EUR.
„Zlepšenie podmienok súvisiacich s hromadnou dopravou je dôležitým vytýčeným cieľom, nakoľko vieme ponúknuť alternatívu k stále sa zväčšujúcej automobilovej premávke. Obnova budovy autobusovej stanice je dôležitá na regionálnej úrovni, a prirodzene napomôže aj v príleve turistov. Vďaka financiám z vonkajších zdrojov sa viditeľne skrášli budova a zateplenie samozrejme priaznivo ovplyvní výšku spotreby energií” - uviedol László Stubendek, primátor mesta.
Kotolňa a vykurovací systém v budove boli v predošlých rokoch úplne vynovené, čiže vzniká moderná stavba s vysokou energetickou účinnosťou. Práce boli zahájené už pred mesiacom a predpokladá sa, že by mohli byť ukončené v októbri. Už boli vymenené okná, na steny budovy a strechu bola umiestnená hrubá tepelná izolácia, a exteriér dostane tak isto nový vzhľad. Súčasťou projektu je vybudovanie chodníkov s bezbariérovým prístupom. „Pripravený je už ďalší projekt, ktorého cieľom je rekonštrukcia interiéru budovy zo zdrojov EÚ, a tiež aj úprava okolia budovy stanice. Popri tom by medzi mestami Komárno a Komárom mohol premávať autobus s elektronickým pohonom. Mysleli sme aj na rekonštrukciu ostatných mestských autobusových zastávok, ktorá je v štádiu riešenia. Zapojením spoločností, ktoré v zastávkach inzerujú, by sme im chceli dať nový jednotný vzhľad” – dodal Béla Keszegh, zástupca primátora.

Fotky nájdete TU.