MESTO

TURIZMUS


Bezplatná mestská hromadná doprava a bicyklové defilé

Komárno sa opäť zapojí do Týždňa mobility. V piatok 22. septembra bude cestovanie mestskými autobusmi zadarmo. Mesto postupne plánuje rozvoj v oblasti hromadnej dopravy. A nebude chýbať ani cyklopochod. 

  Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov, aby namiesto automobilov využili iné možnosti dopravy. 

  V piatok 22. septembra môžu Komárňania celý deň cestovať mestskými autobusmi zadarmo. Vedenie mesta pracuje na zlepšení podmienok mestskej hromadnej dopravy.

  V súčasnosti pracujeme na oprave budovy centrálnej autobusovej stanice a prostredníctvom ďalšej súťaže by sme chceli dať do poriadku interiér čakárne, ako aj samotnú autobusovú stanicu. V projekte figuruje aj inštalácia digitálnych panelov na jednotlivých nástupištiach, zavedenie linky elektrobusu medzi Komárnom a Komáromom, vyvinutie mobilnej aplikácie, vďaka ktorej cestujúci získa kompletný prehľad presných informácií o cestovnom poriadku mestskej dopravy. Okrem toho plánujeme opraviť aj jednotlivé autobusové zastávky, to by sme chceli riešiť prostredníctvom ponuky spolupráce s reklamnými agentúrami. Za prenajatie konkrétnej reklamnej plochy prevezmú na seba náklady na opravu zastávky – uviedol viceprimátor Béla Keszegh.

 .

              V najbližších mesiacoch sa bude rozhodovať o budúcnosti hromadnej dopravy v nadchádzajúcich 10 rokoch. 

  Názory a postrehy obyvateľov v spojitosti s autobusovou dopravou sme sa snažili získať prostredníctvom online dotazníka, ale pripravuje sa aj komplexné vyhodnotenie a odborná štúdia, ktorá pomôže pri rozhodnutiach. Na základe toho sa koncom roka môže zrodiť nové verejné obstarávanie v spojitosti s autobusmi mestskej hromadnej dopravy – dodal Béla Keszegh. 

  Súčasťou kampane budú aj ďalšie podujatia. Cyklisti a cestujúci v autobusoch sa môžu tešiť na drobné prekvapenia. Pod záštitou poslanca Zotlána Bujnu sa bude konať aj cyklopochod, ktorý štartuje v piatok 22. 9. o 17. hodine z Klapkovho námestia. 

  V komárňanskom regióne sa za uplynulé roky spravilo dosť pre cyklistov a v tomto by sme chceli pokračovať. V štádiu príprav je viacero projektových dokumentácií. Vlani boli inštalované stojany pre bicykle na viac ako 20 miestach. V rámci rekonštrukcie ciest Komárna boli vyznačené aj cyklokoridory, aby sme podporili bezpečnosť cyklistov. Verím, že v budúcnosti si aj v Komárne čoraz viac ľudí zvolí tento zdravší spôsob dopravy – dodal primátor László Stubendek. 

  Od počiatku Európskeho týždňa mobility v roku 2002, jeho význam rastie z roka na rok. Vlani sa do kampane oficiálne zaregistrovalo viac ako 2000 miest.