MESTO

TURIZMUS


Budova Dôstojníckeho pavilónu sa rozsvietila v modrom

Organizácia Spojených národov v roku 2007 vyhlásila 2. apríl za Svetový deň autizmu s cieľom, aby sa autizmus čo najviac dostal do povedomia. Celosvetová kampaň „Rozsvieť sa v modrom!“ sprostredkuje empatiu a toleranciu a vyjadruje spolupatričnosť s osobami postihnutými autizmom a taktiež s osobami, ktoré s nimi žijú a starajú sa o nich. Odkazuje, aby sme neostali ľahostajní a venovali autizmu aspoň myšlienku.
Odhaduje sa, že na Slovensku žije okolo 60 000 ľudí s nejakou formou tohto hendikepu.
V tomto roku sa prvýkrát pripojilo k tejto svetovej kampani „Rozsvieť sa v modrom!“ aj mesto Komárno. V utorok 2. apríla vo večerných hodinách bola rozsvietená budova Dôstojníckeho pavilónu, kde sa v tento deň o 18. hodine konal benefičný koncert mladej a talentovanej 16-ročnej modrej dievčiny Sáry Barkó. Na klavíri a na husliach zahrala známe a populárne skladby klasickej hudby. Hudobná udalosť mala obrovský úspech, na konci koncertu v stoji tlieskalo celé publikum. Hosťom podujatia bol známy klavirista Gergő Teleki.