MESTO

TURIZMUS


Budova kaviarne Grand, neskorší „Zlatý sud“

História
Bývalá kaviareň Grand bola postavená v rokoch 1889-1901. Počas 1. republiky sa stala majetkom podniku Agrasol. Po roku 1938 tu sídlilo Ekonomické Grémium, prízemie bolo využívané ako kaviareň pod menom Zlatý sud. Po skončení 2. svetovej vojny sa kaviareň zrušila a do budovy sa prisťahovala pobočka Sovietskej dunajskej flotily.


Poloha:
Historická budova v centre mesta, v ktorej bola známa kaviareň „Grand kávéház“. Stavba sa nachádza na križovatke Lehárovej ulice a Dunajského nábrežia, v blízkosti sklápacieho mosta spájajúceho mesto s Alžbetiným ostrovom, ktorého pokračovaním je Alžbetin most, hraničný prechod SR - MR.


Budova je dobre viditeľná z cestného mosta smerom od Maďarska a je dominantnou stavbou na Lehárovej ulici resp. parku. V meste je len málo porovnateľných stavieb, na trhu s nehnuteľnosťami sa takéto stavby objavujú len sporadicky. Budova má veľa zachovalých historických architektonických prvkov. Svojim charakterom je to reprezentatívna stavba.
Budova je v pôvodnom stave, potrebná je rekonštrukcia. Predpoklad ďalšieho využitia budovy: Hotel, Administratívna budova, Bytový dom s obchodnými prevádzkami na prízemí.