MESTO

TURIZMUS


Do Komárna zavítala štátna tajomníčka

Vo štvrtok  zavítala do Komárna štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková so svojím  odborným tímom.  Cieľom návštevy bolo najmä prerokovanie možností rozvoja komárňanského prístavu,  jeho možné lokality, pripravovaný masterplan, rozvojová koncepcia pobrežia Dunaja z pohľadu lodnej dopravy a činnosť Verejných prístavov, a.s.

Primátor Béla Keszegh zdôranil, že pre mesto je prijateľná taká lokalita, ktorá čo najmenej zaťažuje premávku  miestnych komunikácií.

Medzi dôležité ciele mesta patrí, aby na úseku od špicu popri Komárňanskej pevnosti sa nevykonávala žiadna priemyselná činnosť, aby tento úsek bol k dispozícii pre Komárňanov, prípadne slúžil aj ako prístavisko pre menšiu lodnú dopravu. Žiadal prehodnotenie poplatkov za kotvenie a ich zníženie, čím by pobrežné podnikania dostalo väčší priestor a pre turistické lode zabezpečilo prijateľnejšie podmienky.

Po obede sa štátna tajomníčka stretla so zástupcami Oblastnej organizácie  cestovného ruchu Podunajsko, kde hlavnými témami boli turistická podpora a rozvoj cykloturistiky.

Svoju návštevu ukončila návštevou lodenice a plavou výletnou loďou, počas ktorej mal  odborný tím príležitosť pozrieť si možné lokality prístavu.