MESTO

TURIZMUS


Finančná komisia

Ing. Béla Szabó - predseda komisie

JUDr. Éva Hortai - člen poslanec
Ing. Ján Vetter - člen poslanec
MUDr. Zoltán Benyó - člen poslanec
Ing. Alžbeta Jágerská - člen odborník
Ing. Imrich Dubány - člen odborník
Ing. Alexander Obonya - člen odborník
Ing. Tomáš Palacka - člen odborník
Mgr. Angelika Kopják - člen odborník
Ing. Peter Csicsó - člen odborník

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2015      
17.02.2015 PDF PDF PDF
30.03.2015 PDF PDF PDF
04.05.2015 PDF PDF PDF
01.06.2015 PDF PDF PDF
09.06.2015 PDF PDF PDF
14.07.2015 PDF PDF PDF
07.09.2015 PDF PDF PDF
20.10.2015 PDF PDF PDF
25.11.2015 PDF PDF PDF
2016      
26.01.2016 PDF PDF PDF
02.03.2016 PDF PDF PDF
11.04.2016 PDF PDF PDF
11.05.2016 PDF PDF PDF
30.05.2016 PDF PDF PDF
21.06.2016 PDF  PDF PDF
06.07.2016 PDF PDF PDF
12.09.2016 PDF PDF PDF
19.10.2016 PDF  PDF PDF
25.10.2016 PDF PDF PDF
23.11.2016 PDF PDF PDF
 2017      
11.01.2017 PDF PDF PDF
15.02.2017 PDF PDF PDF
27.02.2017 PDF PDF PDF
22.03.2017 PDF PDF PDF
03.05.2017 PDF PDF PDF
07.06.2017 PDF PDF PDF
13.09.2017 PDF PDF PDF
25.10.2017 PDF PDF PDF
29.11.2017 PDF  PDF PDF
 2018      
24.01.2018 PDF PDF PDF
27.02.2018 PDF PDF PDF
18.04.2018 PDF PDF PDF
06.06.2018     PDF
28.08.2018  PDF   PDF
26.09.2018 PDF   PDF 
07.11.2018 PDF    PDF