MESTO

TURIZMUS


Finančná komisia

Mgr. Patrik Ruman - predseda komisie

 

Ing. Marian Molnár - člen poslanec

PhDr. Imre Knirs - člen poslanec

Alexander Obonya - člen odborník

Katalin Papp Vargha - člen odborník

Iván Tamás - člen odborník

Ing. Peter Csicsó - člen odborník

Ing. Béla Szabó - člen odborník

Ing. Imrich Dubány - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2021      
05.05.2021 v zápisnici   PDF
03.03.2021 v zápisnici   PDF
01.03.2021 v zápisnici   PDF
20.01.2021 v zápisnici   PDF
2020      
25.11.2020 v zápisnici   PDF
19.10.2020 v zápisnici   PDF
14.10.2020 v zápisnici   PDF
07.09.2020 v zápisnici   PDF
10.06.2020 v zápisnici   PDF
06.05.2020 v zápisnici   PDF
12.02.2020 v zápisnici   PDF
20.01.2020 v zápisnici   PDF
2019      
03.12.2019 v zápisnici   PDF
12.11.2019 v zápisnici   PDF
15.10.2019 v zápisnici   PDF
09.09.2019 v zápisnici   PDF
28.08.2019 v zápisnici   PDF
13.08.2019  v zápisnici    PDF
13.06.2019  v zápisnici   PDF
06.05.2019 v zápisnici   PDF
11.04.2019 v zápisnici   PDF
04.03.2019 v zápisnici   PDF
19.02.2019 v zápisnici   PDF
06.02.2019 v zápisnici   PDF
15.01.2019  PDF    PDF

Náplň práce Finančnej komisie