MESTO

TURIZMUS


Franz Lehár

30. apríl 1870 Komárno - 24. október 1948 Bad Ischl


Jeden z najvýznamnejších skladateľov operiet sa narodil v Komárne 30. apríla 1870, v rodine vojenského kapelníka. Rodina - vychádzajúc z povolenia otca - pochodila celé Rakúsko-Uhorsko. Mladý Lehár po ukončení konzervatória v Prahe začína ako orchestrálny huslista. Po prenikavom úspechu operety Veselá vdova sa stáva najslávnejším skladateľom operiet v Európe. Jeho najznámejšími operetami sú Gróf z Luxemburgu, Cigánska láska, Škovránok, Zem úsmevov, Paganini, Giuditta.
Zomrel 24. októbra 1948 v rakúskom kúpeľnom mestečku Bad-Ischl. Pamiatku svetoznámeho skladateľa si Komárno každoročne pripomína usporiadaním Lehárovho festivalu. Pre mladých talentov sa každý druhý rok  organizuje Lehárova spevácka súťaž.