MESTO

TURIZMUS


Hlasové signály a hovorené informácie (video)

HLASOVÉ SIGNÁLY A HOVORENÉ INFORMÁCIE REPRODUKOVANÉ PROSTRIEDKAMI VAROVANIA

Ak prostriedok varovania umožňuje reprodukovať hovorené informácie,

a) intenzita zvuku hovorených informácií musí byť rovnaká ako intenzita výstražného zvukového signálu,

b) časový úsek ticha medzi reprodukciou výstražného zvukového signálu a reprodukciou hovorenej informácie, ako aj medzi opakovaním hovorenej informácie musí byť najmenej 1 sekunda a najviac 4 sekundy,
c) obsah analógových alebo dátových súborov v pamäťovom médiu prostriedku varovania musí byť
   1. dvojminútový stály tón sirény - 1-krát,
   2. dvojminútový stály tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia "pozor, koniec ohrozenia" - 3-krát,
   3. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát,
   4. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia "pozor, ohrozenie požiarom" - 3-krát,
   5. šesťminútový stály tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia "pozor, ohrozenie vodou" - 3-krát,
   6. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia "pozor, vzdušný poplach" - 3-krát,
  7. hovorená informácia "pozor, skúška sirén" - 3-krát plus dvojminútový stály tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia "koniec skúšky sirén" - 3-krát,
   8. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia "pozor, radiačné ohrozenie" - 3-krát,
   9. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, chemické ohrozenie“ - 3-krát,
  10. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia "pozor, ohrozenie čpavkom" - 3-krát,
  11. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia "pozor, ohrozenie chlórom" - 3-krát,
  12. tón napodobňujúci zvuk gongu v trvaní 5 sekúnd - 1-krát plus hovorená informácia "pozor, ohrozenie vodou, opustite koryto rieky" - 3-krát,
  13. tón ľubovoľného zvukového signálu na test prostriedku varovania, ktorým sa dosiahne maximálna úroveň akustického signálu 55 dB vo vzdialenosti jeden meter od prostriedku varovania,

d) musí zabezpečovať vysielanie nízkofrekvenčnej modulácie z vonkajšieho zdroja, a to napríklad z rozhlasového prijímača, v trvaní päť až sedem minút,

e) musí zabezpečovať havarijné vypnutie reprodukcie výstražného zvukového signálu, hovorenej informácie alebo modulácie z externého zariadenia.

 Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z., príloha, bod C)

 

POZOR! K prehratiu videa potrebujete stiahnuť a inštalovať videoprehrávač Windows Media Player! Odporúčaný internetový prehliadač: Microsoft Internet Explorer (iný prehliadač videoprehrávač buď vôbec nezobrazí, alebo len neúplne) K tomu, aby ste sa mohli v rámci videa pohybovať na časovej osi, musíte počkať, kým sa celé video stiahne zo servra na Váš počítač (66 MB).