MESTO

TURIZMUS


Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta (Štatút mesta § 18).

Csintalan Miklós
telefónne číslo: 035/2851-211
Sídlo: Hlavná budova Mestského úradu, nám.gen.Klapku č.1, druhé poschodie
 

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2020

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2020

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2019

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2019

PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2018

 

Správa hlavného kontrolóra na rokovanie mestského zastupiteľstva v Komárne:

Dátum Správa
2015  
21.01.2015 PDF
12.03.2015 PDF
21.05.2015 PDF
25.06.2015 PDF
30.07.2015 PDF
24.09.2015 PDF
05.11.2015 PDF
2016  
21.01.2016 PDF
11.02.2016 PDF
26.05.2016 PDF
07.07.2016

PDF

29.09.2016 PDF
03.11.2016 PDF
08.12.2016 PDF
2017  
26.01.2017 PDF
09.03.2017 PDF1, PDF2
18.05.2017 PDF1, PDF2
22.06.2017 PDF1PDF2
28.09.2017 PDF
09.11.2017 PDF
14.12.2017 PDF
2018
 
08.02.2018 PDF1, PDF2
22.03.2018 PDF
10.05.2018 PDF1 , PDF2
21.06.2018 PDF
11.10.2018 PDF
09.11.2018 PDF
2019  
31.01.2019 PDF1 , PDF2
14.03.2019 PDF
23.05.2019 PDF
27.06.2019 PDF
15.08.2019 PDF
30.10.2019 PDF
28.11.2019 PDF
12.12.2019 PDF
2020  
21.05.2020 PDF
25.06.2020 PDF
18.08.2020 PDF
17.09.2020 PDF
29.10.2020 PDF
10.12.2020 PDF
2021  
04.02.2021 PDF
18.03.2021 PDF