MESTO

TURIZMUS


Činnosť obyvateľstva po vyhlásení varovných signálov

Ak zaznie siréna - nastáva mimoriadna situácia. Počúvajte signál a zistite pred čím Vás varuje. Platí to pre každého - v práci, v domácnosti, v škole. Deti zostávajú v školách, materských školách, kde bude o nich postarané.

Počúvajte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas, a očakávajte doplnkovú slovnú informáciu, ktorá nasleduje bezprostredne po doznení varovného signálu sirén. Dozviete sa informácie o bezprostrednom možnom ohrození. Informujte susedov a starších občanov, prípadne im poskytnite pomoc pri vykonávaní opatrení na ich ochranu. Netelefonujte zbytočne, najmä nevolajte tiesňové volanie. Pripravte a vezmite si so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, potraviny, vodu, lieky a pod.) Pri úniku nebezpečných látok opúšťajte priestor najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra. Dýchacie cesty si chráňte vreckovkou (uterák, handrička) namočenou vo vode. Pri vykonávaní všetkých činností zachovajte pokoj, rozvahu, nepodliehajte panike a nekonajte chaoticky. Pred odchodom z bytu, domu uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny. Uzamknite byt.