MESTO

TURIZMUS


Interaktívny tematický park v Komárne

V rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko získali mestá Komárno, Nové Zámky, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa a obec Svodín na Slovensku a mestá Komárom, Tata, Oroszlány a Kisbér na maďarskej strane Dunaja nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ na realizáciu projektu „CULTPLAY - Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva” z celkového schváleného rozpočtu projektu 2.442.543,06 eúr, z čoho na Komárno pripadá čiastka 345 770 eúr. Väčšia časť peňazí bude preinvestovaná na zriadenie samotného parku pri vchode do areálu termálneho kúpaliska v Komárne a to – podľa plánov – do konca leta tohto roka.
Súčasťou projektu je aj vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá bude informovať o všetkých parkoch zrealizovaných v rámci projektu a taktiež o histórii a pamätihodnostiach mesta. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktmi a značkami vybudovanými na báze spoločnej histórie partnerských miest tak, aby prezentovali významné kultúrne dedičstvo (hrad, pevnosť, vodný mlyn, baňa...) inej zapojenej obce. Očakáva sa, že vďaka tradičným kultúrno-spoločenským podujatiam a spoločným seminárom projektových partnerov vzrastie počet návštevníkov zo susedných regiónov, čo prospeje rozvoju turizmu u všetkých zapojených partnerov.
Parky „CULTPLAY” sú tematické parky, ktoré sa budú využívať ako detské ihriská, avšak ich súčasťou budú aj rozšírené informácie o ostatných atrakciách v partnerských obciach dostupné formou internetovej aplikácie v troch jazykoch (SK, HU, EN). Každý z parkov bude do pozornosti návštevníkov odporúčať iný park, lákajúc tak návštevníkov z jednej strany Dunaja na druhú. V Komárne bude vybudovaný park s tematickou maketou susednej komáromskej pevnosti.