MESTO

TURIZMUS


Interpelácie

Odpovedena interpelácie poslancov , ktoré odzneli na 21.  zasadnutí MZ v Komárne dňa 05.11.2020

 

• MUDr. Zsolt Sebő

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 18. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 25. júna 2020:

• Mgr. Károly Less

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 14. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 6. februára 2020:

MUDr. Zsolt Sebő

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 10. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 12. septembra 2019:

 

• Zsolt Feszty (NEKA)

• PhDr. Imre Knirs (SMK) , Príloha

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 8. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 27. júna 2019:

Zsolt Feszty (NEKA) , Príloha

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 5. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 14. marca 2019:

Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 3. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 31. januára 2019:

Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

PhDr. Imre Knirs (SMK)

Mgr. Károly Less (SMK)

Ing. Peter Korpás (NEKA)

 

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 2. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 20. decembra 2018:

Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

PhDr. Imre Knirs (SMK)

Ing. Peter Korpás (NEKA)

Mgr. Károly Less (SMK)

MUDr. Anton Marek (NEKA)