MESTO

TURIZMUS


Investičné akcie mesta

Správy o investičných akciách mesta Komárno od roku 2015

Názov Č.správy Predl. PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.05.2015 TE-273/2015 25.06.2015 PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 10.08.2015 TE-361/2015 24.09.2015 PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 19.10.2015 TE-460/2015 05.11.2015 PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 18.11.2015 TE-529/2015 10.12.2015 PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.05.2016 TE-816/2016 07.07.2016 PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.08.2016 TE-905/2016 29.09.2016 PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.09.2016 TE-1025/201 03.11.2016 PDF
 Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 15.11.2016 TE-1073/2016  08.12.2016 PDF
 Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.12.2016  TE-1136/2017  26.1.2017 PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 05.10.2017 TE-1544/2017 15.11.2017 PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 20.11.2017 TE-1605/2017 14.12.2017 PDF
Zoznam investícií na rok 2018   10.07.2018 PDF
Zoznam investícií na rok 2019   12.09.2019 PDF
Zoznam investícií za rok 2020   19.04.2021 PDF