MESTO

TURIZMUS


Jarné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období 16. marca  - 09. apríla  2018  sa uskutoční jarné čistenie mesta.
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v blízkosti záhradkárskych osád.
Na vytypovaných miestach budú umiestnené aj kontajnery výlučne na zelený odpad.
Čistenie mesta sa uskutoční v dvoch etapách:

• v termíne od 16. marca 2018   do 19. marca 2018

Zastavaná časť mesta: Selyeho ul., Ul. gen. Klapku, nám. Rozálie, Damjanichova ul., Vnútorná okružná ul., Ul. stavbárov, Jazerná ul., Veľká jarková ul., Robotnícka ul., Ul. M. Čáka , Hlboká ul., Ul. mládeže, Gazdovská ul., Ul. 29. augusta , Košická ul., Mederčská ul.,  Okružná ul., Staničná ul., Ul. mieru, Ul. odborárov, Ul. budovateľská, Priemyselná ul., Ul. slobody, Handlovská ul., Prowazekova ul., Ul. zlatého muža, Ul. R. Seressa, Eötvösová ul., Ul. pohraničná, Dunajské nábrežie, Hradná ul., Potočná ul., Ul. G.Czuczora, Nová Stráž, Kava, Ďulov Dvor, Hadovce

• v termíne od 06. apríla 2018   do  09. apríla 2018

Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čerhát, Vadaš , Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižianska cesta , Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov

Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ceste. Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni okrem pondelka  10.00-18.00 hod., v sobotu 8.00-12.00 hod.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!
Do kontajnerov na zelený odpad je umiestnenie iného odpadu ako zeleného odpadu prísne zakázané!

Kontakty:
MsÚ Komárno, tel. 035/2851 362,
Clean City s.r.o, tel. 035/771 30 91