MESTO

TURIZMUS


Jesenné čistenie 2018

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období 19. októbra  - 12. novembra 2018 sa uskutoční jesenné čistenie mesta.

Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v blízkosti záhradkárskych osád.

Na vytypovaných miestach budú umiestnené aj kontajnery výlučne na zelený odpad.

Čistenie mesta sa uskutoční v dvoch etapách:

 

• v termíne od 19. októbra 2018  do 22. októbra 2018
 Zastavaná časť mesta: Selyeho ul., Ul. gen. Klapku, nám. Rozálie, Damjanichova ul., Vnútorná okružná ul.,

Ul. stavbárov, Jazerná ul., Veľká jarková ul., Robotnícka ul., Ul. M. Čáka , Hlboká ul., Ul. mládeže,

Gazdovská ul., Ul. 29. augusta , Košická ul., Mederčská ul., Okružná ul., Staničná ul., Ul. mieru,

Ul. odborárov, Ul. budovateľská, Priemyselná ul., Ul. slobody, Handlovská ul., Prowazekova ul.,

Ul. zlatého muža, Ul. R. Seressa, Eötvösová ul., Ul. pohraničná, Dunajské nábrežie, Hradná ul.,

Potočná ul., Ul. G.Czuczora, Nová Stráž, Kava, Ďulov Dvor, Hadovce,

 • v termíne od 9. novembra 2018  do  12. novembra 2018
 Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čerhát, Vadaš , Nová Osada, Harčáš, Šištag,

Tehelňa, Ižianska cesta , Mŕtve rameno, Bašta  IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, Selyeho ul.-

záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov

Odpad je možné uložiť aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste. Prevádzková doba zberového dvora:

pracovné dni okrem pondelka  10.00-18.00 hod., v sobotu 8.00-12.00 hod.

 Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!

 Do kontajnerov na zelený odpad je umiestnenie iného odpadu ako zeleného odpadu prísne zakázané!

Kontakty: MsÚ Komárno, tel. 035/2851 362,

     Clean City s.r.o., tel. 035/771 30 91