MESTO

TURIZMUS


Jesenné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období 20. októbra - 6. novembra 2017 sa uskutoční jesenné čistenie mesta. Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v blízkosti záhradkárskych osád.

POZOR ZMENA!

Na vytypovaných miestach budú umiestnené aj kontajnery výlučne na zelený odpad!

Čistenie mesta sa uskutoční v dvoch etapách:

• v termíne od 20. októbra 2017 do 23. októbra 2017 Zastavaná časť mesta: Selyeho ul., Ul. gen. Klapku, nám. Rozálie, Damjanichova ul., Vnútorná okružná ul., Ul. stavbárov, Jazerná ul., Veľká jarková ul., Robotnícka ul., Ul. M. Čáka , Hlboká ul., Ul. mládeže, Gazdovská ul., Ul. 29. augusta , Košická ul., Mederčská ul., Okružná ul., Staničná ul., Ul. mieru, Ul. odborárov, Ul. budovateľská, Priemyselná ul., Ul. slobody, Handlovská ul., Prowazekova ul., Ul. zlatého muža, Ul. R. Seressa, Eötvösova ul., Ul. pohraničná, Dunajské nábrežie, Hradná ul., Potočná ul., Ul. G.Czuczora, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Ďulov Dvor

• v termíne od 3. novembra 2017 do 6. novembra 2017 Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čerhát, Vadaš, Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižianska cesta, Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ceste.

Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni okrem pondelka 10.00-18.00 hod., v sobotu 8.00-12.00 hod. Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!

Do kontajnerov na zelený odpad je umiestnenie iného odpadu ako zeleného odpadu prísne zakázané!

Kontakty: MsÚ Komárno: Ing. Sólymos, tel. 035/2851 362, Clean City s.r.o.: p. Potáschová tel. 035/771 30 91