MESTO

TURIZMUS


János Selye

26. január 1907 Viedeň - 20. október 1982 Montreal

Narodil sa vo Viedni 26. januára 1907. Jeho otec bol vojenským lekárom, ktorého po I. svetovej vojne preložili do Komárna. Mladý Selye tu vyštudoval gymnázium benediktínov a pokračujúc v rodinnej tradícii sa stal lekárom, no nie praktickým ale výskumným. Od roku 1931 žil a pracoval v Montreali. Od roku 1945 už bol riaditeľom a profesorom vlastného ústavu - Institut de Medicine et de Chirurgie Experimentale.
Je zakladateľom tzv. teórie stresu. Zaoberal sa vo svojej výskumnej práci aj s tzv. chorobou XX. storočia, so srdcovým infarktom. Zomrel 20. októbra 1982 v Montreale. Jeho meno nesie aj gymnázium v Komárne s vyučovacím jazykom maďarským, a konajú sa tzv. Dni Jánosa Selyeho.