MESTO

TURIZMUS


Školské kuchyne v Komárne budú úplne obnovené

Za takmer jeden milión eur obnovujú 5 školských kuchýň v Komárne a vybudovaná bola jedna úplne nová kuchyňa, čím sa 30 až 40 rokov zanedbané stavy dávajú do poriadku. Denne tam pripravujú 3 500 obedov pre školákov, škôlkárov a stovky dôchodcov.

Jeden z najväčších vývojových balíkov roka sa týka školských kuchýň. Zavedenie bezplatného obeda, ktorý v skutočnosti zadarmo nie je, znamenalo pre samosprávu mesta výrazne zvýšiť kapacitu, aby bol zabezpečený väčší počtu obedov. Samospráva sa zaviazala, že bude naďalej poskytovať obedy aj cirkevným inštitúciám a ani dôchodcovia sa nemusia tejto príležitosti vzdať. Toto rozšírenie si vyžiadalo vytvorenie ďalšej školskej kuchyne v škole na Rozmarínovej ulici, takže každá základná škola bude mať svoju vlastnú kuchyňu.
Rekonštrukcia bola komplikovaná, pretože všetky kuchyne boli renovované súčasne a popritom výkonné práce museli byť naplánované hlavne na letné prázdniny. V mnohých prípadoch stavbári museli riešiť viacročné zanedbané stavy a počas pracovného postupu sa vyskytlo viac nepredvídateľných prekážok.
Mestské zastupiteľstvo schválilo z rozpočtu 960 000 eur na renováciu kuchýň. Táto suma zahŕňa kompletnú rekonštrukciu 5 kuchýň a výmenu väčšiny kuchynských spotrebičov, ako aj výstavbu novej kuchyne v škole na Rozmarínovej ulici s plným vybavením.
„Považujem za veľmi dôležitý krok, aby boli zabezpečené vhodné podmienky v školských kuchyniach, pretože každodenne Komárňanom poskytujú 3 500 obedov. Nové kuchynské spotrebiče zefektívnia varenie a denné dávky sú zámerne navrhnuté tak, aby nebola ohrozená ich kvalita. Od januára kuchyne znovu prejdú do správy školských zariadení, čo môže mať priaznivý vplyv aj na prípravu obedov“- uviedol primátor mesta Béla Keszegh. Dodal, že na vybudovanie dostatočnej kapacity potrebovali investovať značné množstvo financií aj preto, že je dôležité poskytnúť denný obed aj dôchodcom, cirkevným inštitúciám a špeciálnym školám.
Počas letných prázdnin, sviatkov a víkendov sa neustále pracovalo. Väčšina prác bola vykonaná, ale neočakávané problémy s kanalizáciou v Základnej škole na Ulici práce spôsobujú určitý sklz. Avšak obedy tam poskytujú nepretržite, pripravujú ich kuchári v iných kuchyniach. Do konca septembra budú všetky kuchyne k dispozícii v obnovenom stave a budú môcť obslúžiť 3 500 stravníkov.

 

Lacnejší obed pre dôchodcov

Témou počas leta bola aj cena obeda v školských kuchyniach. Pri novej sadzbe sa dôchodcovia môžu stravovať o 10 centov lacnejšie, a to za 1,80 eura, takto chce mesto pomôcť starším ľuďom. V školských kuchyniach sa denne stravuje takmer 300 dôchodcov.
Vážnejšiu debatu vyvolali sadzby stanovené pre cirkevné inštitúcie - Základná a Materská škola Marianum, Reformovaná krešťanská škôlka Csillag, ako aj pre Špeciálnu školu. Pôvodný návrh bol podaný na základe existujúceho všeobecného nariadenia, ktoré bolo prvýkrát prijaté v roku 2012, v ktorom boli stanovené rozdielne sumy pre mestské a cirkevné inštitúcie. Na žiadosť predstaviteľov cirkví bolo toto nariadenie znovu predložené mestskému zastupiteľstvu v auguste, poslanci zrušili dvojitú sadzbu, a tak budú obedy za rovnaké ceny v cirkevných inštitúciách i v špeciálnej škole rovnako ako v školských inštitúciách v správe mesta. Mesto však uviedlo, že žiada rovnako ústretový prístup cirkevných inštitúcií aj v iných oblastiach, pretože napríklad rodičia platia mesačne viac v cirkevnej škôlke Marianum a táto inštitúcia sa v súčasnosti nezúčastňuje ani na vzdelávaní rómskych detí.