MESTO

TURIZMUS


Školské zariadenia mesta sú zatvorené

Od 13. marca (piatok) do 29. marca budú v Komárne zatvorené všetky školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (materské školy, základné školy, školské jedálne, centrum voľného času a základná umelecká škola).

 

Rozhodnutie ...