MESTO

TURIZMUS


Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopr

JUDr. Tamás Varga - predseda komisie

Mgr. Károly Less - člen poslanec
Tomás Žuža - člen odborník
Jenő Fügedi - člen odborník
Ladislav Tóth - člen odborník
Szabolcs Cséplő - člen odborník
JUDr. Judita Csizmaziová - člen odborník
MUDr. Andrea Kološová - člen odborník
Ondrej Doktorík - člen odborník
Attila Farkas - člen odborník
 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2015
17.02.2015  PDF  PDF PDF
31.03.2015  PDF  PDF PDF
05.05.2015  PDF  PDF PDF
09.06.2015  PDF  PDF PDF
08.09.2015  PDF  PDF PDF
20.10.2015  PDF  PDF PDF
25.11.2015  PDF  PDF PDF
2016
01.02.2016  PDF  PDF PDF
01.03.2016  PDF  PDF PDF
10.05.2016  PDF  PDF PDF
21.06.2016  PDF  PDF PDF
13.09.2016  PDF  PDF PDF
18.10.2016  PDF  PDF PDF
22.11.2016  PDF  PDF PDF
      2017      
10.01.2017 PDF PDF PDF
14.02.2017 PDF PDF PDF
21.03.2017 PDF PDF PDF
02.05.2017 PDF PDF PDF
08.06.2017 PDF PDF PDF
12.09.2017 PDF PDF PDF
24.10.2017 PDF PDF PDF
28.11.2017 PDF PDF PDF
2018      
23.01.2018 v zápisnici PDF PDF
27.02.2018 v zápisnici PDF PDF
17.04.2018 v zápisnici PDF PDF
05.06.2018 v zápisnici PDF PDF
28.08.2018 v zápisnici PDF PDF