MESTO

TURIZMUS


Komisia školstva a kultúry

Mgr. Tímea Szénássy - predseda komisie

 

Ing. Ján Vetter - člen poslanec

Mgr. Csilla Szabó - člen poslanec

Róbert Laboda - člen odborník

Mgr. Angelika Kopják - člen odborník

PaedDr. Ágnes Héder - člen odborník

Ing. Gabriel Weszelovszky - člen odborník

PaedDr. Adriana Farkas - člen odborník

PaedDr. Zuzana Langschadlová - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2021      
04.05.2021 PDF PDF PDF
03.03.2021 PDF PDF PDF
23.02.2021 PDF PDF PDF
19.01.2021 PDF PDF PDF
2020      
15.10.2020 PDF PDF PDF
02.09.2020 PDF PDF PDF
09.06.2020 PDF PDF PDF
05.05.2020 PDF PDF PDF
13.02.2020 PDF PDF,PDF PDF
21.01.2020 PDF PDF PDF
2019      
04.12.2019 PDF PDF PDF
13.11.2019 PDF PDF PDF
16.10.2019 PDF PDF PDF
11.06.2019 PDF PDF PDF
07.05.2019 PDF PDF PDF
19.02.2019 PDF PDF PDF
15.01.2019 PDF PDF PDF

 

Nápln práce komisie školstva a kutúry