MESTO

TURIZMUS


Komisia školstva, kultúry a mládeže

Mgr. Tímea Szénássy - predseda komisie

Mgr. Károly Less  - člen poslanec
Mgr. Ondrej  Gajdáč - člen poslanec
Juraj Kovács - člen odborník
Mgr. Csilla Szabó  - člen odborník
Jana Mačicová  - člen odborník
PaedDr. Ágnes Héder  - člen odborník
PaedDr. Adrianna Farkas  - člen odborník
PaedDr. Zuzana Langschádlová  - člen odborník

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2015      
18.02.2015 PDF PDF PDF
25.03.2015 PDF PDF PDF
30.03.2015 PDF PDF PDF
05.05.2015 PDF PDF1, PDF2 PDF
09.06.2015 PDF PDF PDF
15.06.2015 PDF PDF PDF
14.07.2015 PDF PDF PDF
08.09.2015 PDF PDF PDF
21.09.2015 PDF PDF PDF
20.10.2015 PDF PDF PDF
23.11.2015 PDF PDF PDF
2016      
25.01.2016 PDF PDF PDF
29.02.2016 PDF PDF PDF
10.05.2016 PDF PDF PDF
20.06.2016 PDF PDF PDF
12.09.2016 PDF PDF PDF
17.10.2016 PDF PDF PDF
21.11.2016 PDF PDF PDF
2017      
09.01.2017 PDF PDF PDF
13.02.2017 PDF PDF PDF
20.03.2017 PDF PDF PDF
21.03.2017 PDF PDF PDF
04.05.2017 PDF PDF PDF
09.05.2017 PDF PDF PDF
05.06.2017 PDF PDF PDF
11.09.2017 PDF PDF PDF
24.10.2017 PDF PDF PDF
27.11.2017 PDF PDF PDF
2018      
23.01.2018 PDF PDF PDF
26.02.2018 PDF PDF  PDF
05.03.2018 PDF  PDF PDF
16.04.2018 PDF PDF PDF
06.06.2018 PDF PDF, PDF PDF
27.08.2018 PDF PDF PDF
24.09.2018 PDF PDF PDF