MESTO

TURIZMUS


Komisia športu a mládeže

Dávid Kovács  - predseda komisie

 

MUDr. Szilárd Ipóth - člen poslanec

MUDr. Attila Horváth - člen poslanec

MUDr. Anton Marek - člen poslanec

Zsolt Feszty - člen poslanec

MUDr. Zsolt Sebő - člen poslanec

Bc. Adrián Marcinkó - člen odborník

Róbert Mihalička - člen odborník

Ľudovít Tóth - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2021      
23.02.2021 PDF PDF PDF
20.01.2021 PDF PDF PDF
2020      
13.10.2020 PDF PDF PDF
28.04.2020 PDF PDF PDF
18.02.2020 PDF PDF PDF
14.01.2020 PDF PDF PDF
2019      
12.11.2019 PDF PDF PDF
15.10.2019  PDF  PDF PDF
06.05.2019 PDF PDF PDF
19.03.2019 PDF PDF PDF
11.03.2019 PDF PDF PDF
18.02.2019 PDF PDF PDF
15.01.2019  PDF  PDF  PDF

 

Nápln práce komisie športu a mládeže