MESTO

TURIZMUS


Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť

Dávid Kovács  - predseda komisie

 

Krisztián Piller - člen odborník

Bc. Adrián Marcinkó - člen odborník

Zoltán Wurczell - člen odborník

Jozef Múcska - člen odborník

András Belucz - člen odborník

Tibor Fonód - člen odborník

Krisztián Kertai - člen odborník

Ing. Andrej Jančó - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2021      
20.04.2021     PDF
12.03.2021     PDF
2020      
24.11.2020     PDF
08.10.2020 PDF PDF PDF
19.09.2020 PDF PDF PDF
23.06.2020 PDF PDF PDF
11.06.2020 PDF PDF PDF
12.03.2020 PDF PDF PDF
2019      
18.11.2019 PDF PDF PDF
09.05.2019 PDF PDF PDF
04.04.2019 PDF PDF PDF
07.03.2019 PDF PDF PDF
 04.02.2019  v zápisnici  PDF  PDF

Nápln práce komisie pre digitalizáciu a transparentnosť