MESTO

TURIZMUS


Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch

Dávid Kovács - predseda komisie

PhDr. Imre Knirs- člen poslanec

Ing. Zoltán Bujna - člen poslanec

Zsolt Feszty - člen poslanec

József Pohlmüller - člen odborník

Jozef Köles - člen odborník

Marta Šárai - člen odborník

Csaba Cúth - člen odborník

Ing. Róbert Kiss - člen odborník

Róbert Szilva - člen odborník