MESTO

TURIZMUS


Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch

Dávid Kovács - predseda komisie

 

PhDr. Imrich Knirs- člen poslanec

Ing. Zoltán Bujna - člen poslanec

Zsolt Feszty - člen poslanec

József Pohlmüllner - člen odborník

Jozef Köles - člen odborník

Marta Šárai - člen odborník

Csaba Cúth - člen odborník

Ing. Róbert Kiss - člen odborník

Róbert Szilva - člen odborník

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2015
19.02.2015 PDF  PDF PDF
31.03.2015  zápisnica  PDF PDF
12.05.2015  PDF  PDF PDF
09.06.2015  PDF  PDF PDF
20.10.2015  PDF  PDF PDF
26.11.2015    PDF PDF
2016
01.03.2016  PDF  PDF PDF
10.05.2016  PDF  PDF PDF
13.09.2016  PDF  PDF PDF
22.11.2016  PDF  PDF  PDF
 2017      
10.01.2017   PDF PDF
14.02.2017 PDF PDF PDF
21.03.2017 PDF PDF PDF
09.05.2017 PDF PDF PDF
13.06.2017 PDF PDF PDF
12.09.2017 PDF PDF PDF
27.10.2017 PDF PDF PDF
29.11.2017 PDF PDF PDF
2018      
23.01.2018 PDF PDF PDF
09.03.2018 PDF PDF PDF
04.04.2018 PDF PDF PDF
05.06.2018 PDF PDF PDF