MESTO

TURIZMUS


Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch

Mgr. Ildikó Bauer  - predseda komisie

 

Ing. Péter Korpás - člen poslanec

Ing. Igor Štumpf - člen odborník

József Pohlmüllner - člen odborník

Juraj Kovács - člen odborník

František Vas - člen odborník

Viktor Demin - člen odborník

Mgr. Örs Orosz - člen odborník

Zoltán Wurczell - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2021      
03.03.2021 PDF PDF PDF
2020      
24.11.2020 PDF PDF PDF
21.01.2020 PDF PDF PDF
2019      
19.02.2019 PDF PDF PDF
15.01.2019  PDF  PDF  PDF

Náplň práce Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch