MESTO

TURIZMUS


Komisia pre ochranu verejného záujmu

JUDr. Tamás Varga - predseda komisie

 

PhDr. Imre Knirs - člen poslanec

Mgr. Imre Andruskó - člen poslanec

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2019      
       

Zásady Komisia pre ochranu verejného záujmu