MESTO

TURIZMUS


Komisia pre prešetrenie sťažností

JUDr. Margit Keszegh - predseda komisie

 

PhDr. Imre Knirs - člen poslanec

MUDr. Zsolt Sebő - člen poslanec

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2019