MESTO

TURIZMUS


Komisia pre rozvoj mesta

JUDr. Štefan Bende - predseda komisie

Ing. František Rajko - člen poslanec
JUDr. Margit Keszegh - člen poslanec
Ing. Peter Korpás - člen poslanec
Ing. Olivér Csémy - člen odborník
Ing. Béla Sánta - člen odborník
Gabriel Marcsa - člen odborník
Mgr. Magdaléna Tárnok - člen odborník
Dr. Agnesa Padlovicsova - člen odborník
Ing. Béla Jakab - člen odborník
Ing. Annamária Pálinkásová - člen - tajomník komisie
 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2015
17.02.2015 v zápisnici  v zápisnici PDF
30.03.2015  v zápisnici  v zápisnici PDF
05.05.2015  v zápisnici  v zápisnici PDF
08.06.2015  v zápisnici  v zápisnici PDF
13.07.2015  v zápisnici  v zápisnici PDF
07.09.2015  v zápisnici  v zápisnici PDF
19.10.2015  v zápisnici  v zápisnici PDF
23.11.2015  v zápisnici  v zápisnici PDF
2016
12.01.2016 v zápisnici  v zápisnici PDF
25.01.2016  v zápisnici  v zápisnici PDF
01.03.2016  v zápisnici  v zápisnici PDF
10.05.2016  v zápisnici  v zápisnici PDF
20.06.2016  v zápisnici  v zápisnici PDF
13.09.2016  v zápisnici  v zápisnici PDF
17.10.2016  v zápisnici  v zápisnici PDF
 21.11.2016  v zápisnici  v zápisnici  PDF
      2017      
09.01.2017   v zápisnici   v zápisnici PDF
14.02.2017   v zápisnici   v zápisnici PDF
20.03.2017 v zápisnici v zápisnici PDF
02.05.2017 v zápisnici v zápisnici PDF
05.06.2017 v zápisnici v zápisnici PDF
12.06.2017 v zápisnici v zápisnici PDF
11.09.2017 v zápisnici v zápisnici PDF
23.10.2017 v zápisnici v zápisnici PDF
27.11.2017 v zápisnici v zápisnici PDF
     2018      
22.01.2018  v zápisnici  v zápisnici PDF
26.02.2018 v zápisnici v zápisnici PDF
16.04.2018 v zápisnici v zápisnici PDF + príloha
04..6.2018 v zápisnici v zápisnici  PDF
05.06.2018 v zápisnici v zápisnici  PDF
27.08.2018 v zápisnici v zápisnici PDF
24.09.2018     PDF