MESTO

TURIZMUS


Komisia verejného poriadku a dopravy

Baltazár Ryšavý  - predseda komisie

 

Mgr. Magdaléna Tárnok - člen poslanec

Attila Farkas - člen odborník

Richard Zilizi - člen odborník

Štefan Jakab - člen odborník

Ing. Alžbeta Jágerská - člen odborník

Ing. Konštantín Glič - člen odborník

Milan Drozd - člen odborník

Peter Juhász - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2021      
04.05.2021 v zápisnici PDF PDF
2020      
13.10.2020 v zápisnici PDF PDF
09.06.2020 v zápisnici PDF PDF
05.05.2020 v zápisnici PDF PDF
2019      
15.10.2019 v zápisnici PDF PDF
27.08.2019 v zápisnici PDF PDF
07.05.2019 v zápisnici PDF PDF
19.02.2019 v zápisnici PDF PDF
15.01.2019 v zápisnici PDF PDF