MESTO

TURIZMUS


Komisia územného plánovania, životného prostredia a pr

Ing. Zoltán Bujna  - predseda komisie

 

JUDr. Štefan Bende - člen poslanec

Gabriel Marcsa - člen odborník

Ing. Ľudovit Józsa - člen odborník

Ing. Gábor Kollár - člen odborník

Miroslav Lopata - člen odborník

Ing. Attila Czíria - člen odborník

Ing. Zsolt Fördős - člen odborník

Ing. Péter Takács - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2021      
10.03.2021     PDF
18.01.2021     PDF
2020      
23.11.2020     PDF
12.10.2020     PDF
03.09.2020     PDF
08.06.2020     PDF
04.05.2020     PDF
10.02.2020     PDF
21.01.2020     PDF
2019      
04.12.2019     PDF
11.11.2019     PDF
16.10.2019     PDF
09.09.2019     PDF
26.08.2019     PDF
12.06.2019     PDF
07.05.2019     PDF
11.04.2019     PDF
20.02.2019     PDF
16.01.2019  PDF  PDF  PDF