MESTO

TURIZMUS


Krok za krokom - filmová premiéra v Komárne

Srdečne Vas pozývame do Komárna na premiéru nového filmu "Krok za krokom", 
filmové poznámky z Komárna
1998-2018
http://www.ava-scheiner.ch/index.php?area=doc&page=schrittFuerSchritt&lang=sk

Premiéra:
Sobota, 9. júna 2018, o 18.00 hodine, Kino Tatra.
Srdečne Vas pozývame do Komárna na premiéru nového filmu "Krok za krokom" filmové poznámky z Komárna 1998-2018
http://www.ava-scheiner.ch/index.php?area=doc&page=schrittFuerSchritt&lang=sk

Premiéra:
Sobota, 9. júna 2018, o 18.00 hodine, Kino Tatra.
Na rozhovore po filme sa zúčastnia:
- László Stubendek, Primátor mesta Komárno
- Szabolcs Szita, riaditeľ Holokaust-Múzeum Budapešť
- Imre Andruskó, riaditeľ gymnázia v Komárne
- moderátor: Attila Lovász, Slovenska televízia RTVS

Vstupenky sa dajú zakúpiť:
http://www.kinotatra.sk/klient-830/kino-229/stranka-7967/film-237170
Druhý deň sa bude konať spomienková tryzna na pamäť komárňaských obetí Holokaustu MÁRTÍRNAP
Nedeľa: 10. júna 2018, o 10.30 na židovskom cintoríne
Ďalsie premietanie filmu:
Nedeľa, 10. júna 2018, o 13.00 hodine v Útulku (Menház).
Veľmi sa tešíme na Vašu účasť. Dúfam, že prídete a sa zapojíte do diskusie!
Ďakujeme za reklamu a srdečne pozdravujeme

Peter a Susanna Scheiner

Ďalšie informácie o našich dokumentárnych filmoch:
http://www.ava-scheiner.ch/

Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=hW_hjiWr-AM
https://www.youtube.com/watch?v=ruJZLRKSjio

--

AVA Scheiner AG
Neugasse 6
CH-8005 Zürich
Tel +41 (0)44 448 20 70
Tel +41 (0)79 402 27 85
http://www.ava-scheiner.ch