MESTO

TURIZMUS


Kvôli oprave bude odstávka vody v časti Letecké pole

V utorok, 11. júla od 9-tej hodiny bude na niekoľko hodín odstavený prívod pitnej vody v mestskej časti Letecké pole kvôli opravným prácam na vodovodnom potrubí v úseku medzi ulicami Kacza a Poľovnícka, kde bol zaznamenaný únik vody - informoval mestský úrad Patrik Ruman, riaditeľ spoločnosti KOMVaK. 

„Na opravu potrubia sme sa pripravili tak, aby práce trvali čo najkratšiu dobu, ale rozsah závady zistíme až po odkrytí potrubia. Keďže ide o hlavný prívod, bez vody bude celá mestská časť.“ – povedal riaditeľ.
Dodávku pitnej vody vodárenská firma zabezpečí z cisterny, ktorá bude zaparkovaná pri potravinách Bašta.